Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (48, 2016)

 

 Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 48, 2016 ISSN: 0255-0636

 

CONTENTS
 
Erhan AFYONCU - Ahmet ÖNAL

Translating Science in the Ottoman Empire: Translator-educators as “Agents of Change” in the Ottoman Scientific Repertoires (1789-1839) / Osmanlı İmparatorluğu’nda Bilimi Çevirmek: Osmanlı Bilim Repertuarlarında “Değişim Özneleri” Olarak Mütercim-Hocalar (1789-1839) • 143
Ceyda ÖZMEN

Global Market Orientation of the Ottoman Agriculture Sector: An Interregional Comparison (1844) / Osmanlı Tarım Sektörünün Dünya Pazarlarına Oryantasyonu: Bölgelerarası Bir Karşılaştırma (1844) • 171

Derviş Tuğrul KOYUNCU - A. Mesud KÜÇÜKKALAY

“Such a Koran no individual might own”: The Biography of a Mamluk Qur’an from Ottoman Jerusalem / “Kimsenin sahip olamayacağı bir Kur’an”: Osmanlı Kudüs’ünden bir Memluk Kur’an’ının Biyografisi • 229
Emrah Safa GÜRKAN
Irena FLITER
 

REVIEW ARTICLE  

Batılı İki Seyyahın Kaleminden İstanbul Masalları: Cyrus Adler ve Allan Ramsay’nin Kahvehane Ziyaretleri
Mellike Tokay-Ünal • 417

 

BOOK REVIEWS

Noel Malcolm, Agents of Empire: Knights, Corsairs, Jesuits and Spies in the Sixteenth Century Mediterranean World
Molly Greene • 431

Mohammad Gharipour and Nilay Özlü (eds.), The City in the Muslim World: Depictions by Western Travel Writers, Culture and Civilization in the Middle East
Enno Maessen • 436

Isabella Lazzarini, Communication and Conflict: Italian Diplomacy in the Early Renaissance, 1350-1520
Emrah Safa Gürkan • 441

Suraiya Faroqhi, Travel and Artisans in the Ottoman Empire: Employment and Mobility in the Early Modern Era
Nalan Turna • 446

Elina Gugliuzzo, Economic and Social Systems in the Early Modern Age Seaports: Malta, Messina, Barcelona and Ottoman Maritime Policy
Hüseyin Serdar Tabakoğlu • 451

 

Palmira Brummett, Mapping the Ottomans: Sovereignty, Territory, and Identity in the Early Modern Mediterranean
Gregory C. McIntosh • 456

Kecia Ali, The Lives of Muhammad
Merve Uçar Nurcan • 461

Kenan İnan, “Mahmiye-i Trabzon Mahallâtından”: Onyedinci Yüzyıl Ortalarında Trabzon’da Sosyal ve İktisadi Hayat
Zeynep İnan Aliyazıcıoğlu • 466

Thomas Gaskell Allan ve William Lewis Sachtleben, Accross Asia on a Bicycle
Özlem Çaykent • 471

Maurits van den Boogert, Aleppo Observed: Ottoman Syria Through the Eyes of Two Scottish Doctors, Alexander and Patrick Russell (Studies in the Arcadian Library)
Seyfi Kenan • 477

Nükhet Varlık, Plague and Empire in the Early Modern Mediterranean World: The Ottoman Experience, 1347-1600
Chris Gratien • 482

Bilgin Aydın, İlhami Yurdakul, Ayhan Işık, İsmail Kurt, Esra Yıldız, İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Vakfiyeler Katalogu
Bilgin Aydın, Kenan Yıldız • 487

Julia Phillips Cohen, Becoming Ottomans: Sephardi Jews and Imperial Citizenship in the Modern
Era Cihangir Gündoğdu • 490

Özgen Felek (haz.), Kitābü’l-Menāmāt, Sultan III. Murad’ın Rüya Mektupları
Aslı Niyazioğlu • 495

OBITUARY

Osmanlı Edebiyatı Tarihçisi Akün Hoca’nın Ardından
Abdullah Uçman • 497

Osmanlı Edebiyatı Tarihçisi Akün Hoca’nın Ardından
Seyfi Kenan • 499

 

Title Page
Editorial Board
Contents
 

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler