Doktora Tez Sunumlarına Davet

 

 

Değerli Araştırmacılar,

İSAM AYP araştırmacılarımızdan Dr. Davut AĞBAL ve Dr. Fahreddin YILDIZ 25 Kasım 2016 (Cuma) saat 16:00 'da merkezimiz konferans salonunda doktora tezlerini sunacaklardır.
Sunuma tüm araştırmacılar davetlidir.
 
     
 
 

Tez / Sunum Konuları
Sunum (Tefsir) : Dr. Davut AĞBAL " Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de İşârî Tefsir"
Sunum (Hadis): Dr. Fahreddin Yıldız “İlmî Bir Disiplin Olarak Fıkhu'l-Hadîs”
Tarih / Saat
25 Kasım 2016 (Cuma) / 16:00-18:00
Yer
İSAM Konferans Salonu
Özgeçmiş
(Davut AĞBAL)
Lisans ve yüksek lisansını Gazi Üniversitesi (yeni adı Hitit Üniversitesi) İlahiyat Fakültesinde tamamlayan Davut AĞBAL, doktorasını Fırat Üniversitesi’nde Tefsir alanında yapmıştır.  
27.05.2016 tarihinde Prof. Dr. Gıyasettin ARSLAN danışmanlığında “Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de İşârî Tefsir” konusunu çalışan Davut AĞBAL, doktorasını tamamlayarak AYP projesinden mezun olan beşinci araştırmacı olmuştur. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yardımcı doçent olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.
Özgeçmiş
(Fahreddin Yıldız)
Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde tamamlayan Fahreddin YILDIZ, “İlmî Bir Disiplin Olarak Fıkhu'l-Hadîs” konulu doktora çalışmasını Prof. Dr. Ali AKYÜZ danışmanlığında 24.05.2016 tarihinde tamamlamıştır.
Fahreddin YILDIZ, İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi bünyesinde doktorasını tamamlayarak mezun olan dördüncü araştırmacı olup, akademik çalışmalarına TDV İslam Araştırmaları Merkezinde (İSAM) devam etmektedir.

 
 

Program:
     1- Açılış ve takdim konuşması 
     2- 2015-2016 eğitim yılı AYP seminerlerini tamamlayan araştırmacı adaylarına sertifika takdimi 
     3- DR Mezuniyet hediyelerinin takdimi
     4- Dr. Davut AĞBAL doktora tez sunumu / Soru ve cevap 
     5- Dr. Fahreddin YILDIZ doktora tez sunumu / Soru ve cevap 
     6- Kapanış

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Osmanlıca Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
    Brill Online Dergiler
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler