MEHMED RİFAT EFENDİ’NİN NEFHATÜ’r-RİYÂZİ’l-ÂLİYE’SİNDE ABDÜLKĀDİR-i GEYLÂNÎ ve KĀDİRÎLİK, I-II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adalet Çakır

Abdülkādir-i Geylânî, Hz. Peygamber’den tevarüsen gelen, kendi ifadesiyle “zâhir ve bâtın fıkhı”nı tahsil, zatında tahakkuk ve ameli ile âşikâr kılmakla İslam dünyasında geniş bir coğrafyaya yayılmış “irfan” ve “yol”un pîri/sahibidir. Günümüze kadar kesintisiz bir silsile ile devam eden Kādirî yolun pîri ve tarikatlar üstü bir şahsiyet olan Abdülkādir-i Geylânî’nin yanı sıra, onun irfanını ve yolunu Anadolu topraklarında temsil eden Eşrefoğlu Rûmî ve İsmâil Rûmî, bu coğrafyanın ilim, irfan, kültür ve medeniyetini derinden etkilemişlerdir.

Kādirî-Eşrefî meşâyihinden M. Rifat Efendi, Nefhatü’r-riyâzi’l-âliye’de XII. asırdan XIX. asra kadar geçen zaman dilimi içinde Kādirîliğin doğuşunu ve intişarını anlatmıştır. Eser, Abdülkādir-i Geylânî’nin menâkıbını, Kādirî silsilenamelerini, Kādirî şeyhlerinin hal tercemelerini ve farklı coğrafyalardaki tekkelerinin listesini ihtiva eder. Eserin önemi, Kādirî pîrleri, halifeleri, dervişleri ve âyin icra edilen mekânlar (tekke, cami) ve Kādirî adap ve erkânı, virdleri gibi Kādirîlik’le ilgili pek çok konuyu bir arada ele almasından kaynaklanır. Nefha ayrıca, tasavvuf tarihinde güzeran etmiş meşhur bazı sûfilerin hayatı hakkında da kaynak bir eserdir.

 

 

Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2012; (2. bs.) 2021

 

ISBN, Sayfa

978-625-7672-18-4 (tk.), 1183 s.

978-625-7672-19-1 (I. cilt), 627 s.

978-625-7672-20-7 (II. cilt), 556 s.

 


Jenerik, içindekiler ve önsöz için tıklayınız. (I. cilt)

Jenerik, içindekiler için tıklayınız. (II. cilt)

 

 

 

Satın almak için tıklayınız.

 

 

Yayım Tarihi: 31/03/2021

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
              - İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini