Seminere Davet: Bir Osmanlı Deli Askerinin Serüveni

 

Leiden Üniversitesi’nde doktorasını yapmakta olan Ömer Koçyiğit 31 Mart 2017 Cuma günü saat 15:00’da “Bir Osmanlı Deli Askerinin Serüveni: Kabudlu Mustafa Vasfî Efendi: Tevârîh” isimli bir seminer gerçekleştirecektir.

 

Konuşmacı:
Ömer Koçyiğit
Üst Başlık:
Bir Osmanlı Deli Askerinin Serüveni
Alt Başlık:
Kabudlu Mustafa Vasfî Efendi: Tevârîh
Zaman: 31 Mart 2017 Cuma & 15.00
Mekan:
İSAM Araştırma Binası A01
Kısa Özgeçmiş:
2010’da Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı lisans eğitiminden sonra Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde yüksek lisansa başladı. "From Sufi Movement to Statehood: The Mahdi Uprising in the Ottoman Sudan, 1881-1885” başlıklı teziyle 2014’te mezun oldu. 2015-2016 yıllarında The University of North Carolina’da araştırmacı olarak bulundu. Leiden’da bulunan bir yazma üzerinden “Kabudlu Mustafa Vasfi Efendi - Tevârîh” isimli kitabı hazırladı. Leiden Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları bölümünde doktora öğrencisidir.

 

Yazım Tarihi: 27/03/2017

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler
              - Seminere Davet: Muhammad ...
              - Seminere Davet: Cahiliyye...
              - Seminere Davet: Arnavutlu...
              - Seminere Davet: Colonizat...
              - Seminere Davet: Bir Osman...
              - Seminere Davet: The Emerg...
              - Seminere Davet: Prof. Dr....
              - Seminere Davet: İki Yüzyı...
              - Seminerler