Erken Klasik Dönem Projesi’nden Yeni Yayın

 

İSAM tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Erken Klasik Dönem Projesi yayın alanında ilk ürününü verdi. 2.-6./8.-12. yüzyıllar arasındaki yaklaşık dört asırlık bir zaman dilimini farklı yönleriyle incelemeyi hedefleyen söz konusu proje İSAM’ın bu dönemden sonrasına odaklanan İkinci Klasik Dönem Projesi’yle bir bütünlük teşkil edecektir. Proje kapsamında tahkiki merhum Dr. Ömür Türkmen,  ilmî kontrolü ise yine her ikisi merhum olan Prof. Dr. Bekir Topaloğlu ve Prof. Dr. Muhammed Aruçi tarafından yapılan et-Temhîd fî beyâni’t-tevhîd adlı eserinin yurt dışı baskısı Beyrut’ta gerçekleşti. Aynı eserin önümüzdeki günlerde Ankara’da da basılarak okuyuculara sunulması beklenmektedir.
Mâverâünnehir Hanefî fakihlerinin itikâdî ve kelâmî görüşlerini içeren az sayıdaki eserden biri olan et-Temhîd fî beyâni't-tevhîd nispeten erken bir dönemde yazılmış olmasına rağmen klasik bir kelâm kitabındaki tüm ilahiyyât, nübüvvât ve sem‘iyyât konularını kapsar. Eserde, zikredilen konular etrafındaki karşıt görüşlere ve cevaplarına da yer verilmiştir. Hanefî-Mâtürîdî bir çevrede yazılmış olmakla birlikte Mâtürîdî’nin görüşlerine hiç atıf bulunmayan bu eserde müellif, ele aldığı konularda Ehl-i sünnet görüşünü -klasik kelâm düşüncesinin aksine- daha çok Hanefî fakihlerinden oluşan dar bir çevreye hasretmiştir. Eser bu yönüyle Horasan ve Mâverâünnehir Hanefî fakihleri arasındaki Ehl-i sünnet anlayışına ışık tutan önemli veriler sunmaktadır.

Türkçe Takdim için tıklayınız

Arapça Takdim için tıklayınız

Türkçe İçindekiler için tıklayınız

Arapça İçindekiler için tıklayınız

 

Yazım Tarihi: 14/04/2017 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Dokümantasyon VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT
    Osmanlıca Risaleler VT
    Osmanlı Salnâmeleri VT
    Arapça Makaleler VT
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler