et-Temhîd fî beyâni’t-tevhîd

 

İSAM tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Erken Klasik Dönem Projesi yayın alanında ilk ürününü verdi. 2.-6./8.-12. yüzyıllar arasındaki yaklaşık dört asırlık bir zaman dilimini farklı yönleriyle incelemeyi hedefleyen söz konusu proje İSAM’ın bu dönemden sonrasına odaklanan İkinci Klasik Dönem Projesi’yle bir bütünlük teşkil edecektir. Proje kapsamında tahkiki merhum Dr. Ömür Türkmen,  ilmî kontrolü ise yine her ikisi merhum olan Prof. Dr. Bekir Topaloğlu ve Prof. Dr. Muhammed Aruçi tarafından yapılan et-Temhîd fî beyâni’t-tevhîd adlı eser TDV Yayınlarından çıktı.  Yurt içi baskısı ve dağıtımı TDV Yayınlarınca yapılmakta olan eserin, yurt dışı baskısı ve dağıtımı Beyrut’ta İbn Hazm yayınları tarafından yapılıyor.

Mâverâünnehir Hanefî fakihlerinin itikâdî ve kelâmî görüşlerini içeren az sayıdaki eserden biri olan et-Temhîd fî beyâni't-tevhîd nispeten erken bir dönemde yazılmış olmasına rağmen klasik bir kelâm kitabındaki tüm ilahiyyât, nübüvvât ve sem‘iyyât konularını kapsar. Eserde, zikredilen konular etrafındaki karşıt görüşlere ve cevaplarına da yer verilmiştir. Hanefî-Mâtürîdî bir çevrede yazılmış olmakla birlikte Mâtürîdî’nin görüşlerine hiç atıf bulunmayan bu eserde müellif, ele aldığı konularda Ehl-i sünnet görüşünü -klasik kelâm düşüncesinin aksine- daha çok Hanefî fakihlerinden oluşan dar bir çevreye hasretmiştir. Eser bu yönüyle Horasan ve Mâverâünnehir Hanefî fakihleri arasındaki Ehl-i sünnet anlayışına ışık tutan önemli veriler sunmaktadır.

 

2017,42+438 s. 
ISBN 978-975-389-895-9

Türkçe Takdim için tıklayınız

Arapça Takdim için tıklayınız

Türkçe İçindekiler için tıklayınız

Arapça İçindekiler için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

satın almak için tıklayınız 

Yazım Tarihi: 14/04/2017 

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler