Seminere Davet: Arnavutluk’ta Osmanlı Dönemi Araştırmaları

 

Misafir Araştırmacı Programı(MAP) kapsamında İSAM’da bulunan Dr. Eduart Caka, doktorasını Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi alanından 2015 yılında “Bir Mistik Olarak Pavlus” isimli tezi ile almıştır. 11 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 16.00’da “Arnavutluk’ta Osmanlı Dönemi Araştırmaları” isimli bir seminer verecektir.

 

Konuşmacı:
Dr. Eduart Caka
Başlık:
Arnavutluk’ta Osmanlı Dönemi Araştırmaları
Zaman: 11 Mayıs 2017 Perşembe & 16.00
Mekan:
İSAM Konferans Salonu
Kısa Özgeçmiş:
Doktora derecesini “Bir Mistik Olarak Pavlus” başlıklı teziyle Uludağ Üniversitesi’nden (2015) alan Eduart Caka, halen Arnavutluk Albanoloji Araştırmaları Merkezi’nde Osmanlı dönemi araştırmacısı olarak görev yapıyor. Caka’nın temel ilgi alanını farklı din mensupları arası ilişkiler, medeniyetler tarihi ve Osmanlı dönemi Arnavutluk tarihi oluşturuyor. Caka, Balkan Araştırmaları Dergisi’nin kurucularından olup 2010 yılından bu yana derginin İngilizce editörlüğünü de yapmaktadır

 

Yazım Tarihi: 05/05/2017

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler
              - Seminere Davet: Muhammad ...
              - Seminere Davet: Cahiliyye...
              - Seminere Davet: Arnavutlu...
              - Seminere Davet: Colonizat...
              - Seminere Davet: Bir Osman...
              - Seminere Davet: The Emerg...
              - Seminere Davet: Prof. Dr....
              - Seminere Davet: İki Yüzyı...
              - Seminerler