Seminere Davet: Cahiliyye Şiiri ve On Seçkin Kaside

 

İSAM bünyesinde iki senedir Şerhu'l-Muallakât okumasına ve akademik çalışmalarına devam eden Eski Arap Edebiyatı Profesörü Fahreddin Kabâve, 26 Mayıs 2017 Cuma günü saat 18:00’da “Cahiliyye Şiiri ve On Seçkin Kaside” isimli bir seminer verecektir.

Not: Seminer dili Arapça’dır. 

Konuşmacı:
Prof. Dr. Fahreddin Kabâve
Başlık:
Cahiliyye Şiiri ve On Seçkin Kaside
Zaman: 26 Mayıs 2017 Cuma & 18.00
Mekan:
Araştırma Binası A-06 Amfisi
Kısa Özgeçmiş:
1933 yılında Halep şehrinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Halep’te tamamlamıştır. 1955 yılında Eğitim Bakanlığından kazandığı bursla Dımaşk Üniversitesi Edebiyat Fakültesindeki eğitimine başlamış ve 1960 yılında mezun olmuştur. Kahire Üniversitesi’ndeki Eski Arap Edebiyatı yüksek lisansını 1964 yılında, doktora eğitimini ise 1966 yılında tamamlamıştır. 1967 yılında Halep Üniversitesi’nde Eski Arap Edebiyatı alanında öğretim üyesi olarak göreve başladı. 1972 yılında yardımcı doçent, 1977 yılında profesör oldu. Çeşitli araştırmalarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin’de bulunduktan sonra 1989 yılında Suudi Arabistan’daki İmâm Muhammed İslam Üniversitesi’nde Eski Arap Edebiyatı, Nahiv ve Sarf dersleri verdi. 1992 yılında Halep Üniversitesindeki görevine geri döndü. Prof. Dr. Fahreddin Kabâve birçok yüksek lisans ve doktora çalışmasına danışmanlık yapmıştır. Arap dili alanındaki makale ve kitapları yanında birçok tahkikli neşri bulunmaktadır. İlmî çalışmalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde (FSMVÜ) ve TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) sürdürmektedir.

 

Yazım Tarihi: 23/05/2017

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler
              - Seminere Davet: Muhammad ...
              - Seminere Davet: Cahiliyye...
              - Seminere Davet: Arnavutlu...
              - Seminere Davet: Colonizat...
              - Seminere Davet: Bir Osman...
              - Seminere Davet: The Emerg...
              - Seminere Davet: Prof. Dr....
              - Seminere Davet: İki Yüzyı...
              - Seminerler