İSAM Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu başlıyor!

 

Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Başlıyor!
TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu başlıyor. 3-15 Temmuz 2017 tarihleri arasında alanında uzman isimler tarafından katılımcılara Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış yazma eserlerin tenkitli neşri (edisyon-kritik) konusunda ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim verilecektir. Kurs süresince her gün teori odaklı seminerleri uygulamalı seminerler takip edecektir. Kurs sonunda katılımcılardan edindikleri bilgileri pratiğe dönüştürerek bir uygulama ödevi hazırlamaları beklenmektedir. Seminerlere eksiksiz katılan ve uygulama safhasındaki yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara sertifika verilecektir.

Kursta İşlenecek Bazı Konular:


•         Tenkitli neşir kuramı ve tarihi
•         Bilim etiği
•         Temel kaynaklar (biyografik, bibliyografik eserler, ansiklopediler)
•         Konu, eser ve nüsha tespiti
•         Metin neşrinin gereklilikleri, yeterlilikleri, hedefi, çerçevesi, kapsamı
•         Paleografya bilgisi, yazı tarihi ve çeşitleri (tezhip, minyatür, yazma bilgisi, cilt, kâğıt, mürekkep)
•         Yazmadaki kayıtlar (derkenar, ferâğ, istinsah ve fevâid)
•         Yazmanın okunmasına yardımcı olan işaret ve ibareler (arûz imlâsı)
•         Nüsha şeceresi oluşturma ve nüsha tavsifi
•         Eser tertibi, nazım şekli ve tür bilgisi
•         Çeviriyazı, imla ve noktalama
•         Fark gösterme (aparat, varyant, kural ve uygulamalar)
•         İktibas, Arapça ve Farsça yapıların gösterimi
•         Metin tamiri ve metne müdahale durumları
•         Arûz, kafiye, redif bilgisi, seci, aliterasyon, paralelizm
•         Mensur eserlerin neşri ve inşâ geleneği
•         Dil içi çeviri

Kursla İlgili Bazı Önemli Hususlar:


1.  Kabul: Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bir eserin tenkitli neşri üzerine çalışmakta olan araştırmacılara öncelik verilecektir.
2.  Seminer Dili: Seminerler Türkçe yapılacaktır. Katılımcıların Osmanlı Türkçesi ile çeşitli yazı türlerinde kaleme alınmış yazma eserleri okuyabilecek yetkinlikte olmaları beklenmektedir.
 3. Uygulama Safhası: Kursun pratik safhasında bir eserden seçilen kısım üzerinde uygulamalı tenkitli neşir çalışması yapılacaktır. Dolayısıyla katılımcıların beraberlerinde bir dizüstü bilgisayar bulundurmaları ve transkripsiyon işaretlerini bilgisayarda kullanabilmeleri gerekmektedir.
4. Kurs Ücreti: Kurs için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
5. Ulaşım, Barınma ve Yemek: İSAM katılımcıların yol ve konaklama masraflarını karşılamayacaktır. Katılımcılara İSAM yemekhanesinde kurs müddeti boyunca öğle yemeği ikram edilecektir.
6. Sonuçların açıklanması: Başvuru sonuçları e-posta yoluyla bildirilecektir. Bu yüzden başvuru formunda verilen iletişim bilgilerinin (telefon, e-posta) doğru ve güncel şekliyle yazıldığına dikkat edilmelidir.

Başvuru tarihleri   : 24 Mayıs – 4 Haziran 2017
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması : 9 Haziran 2017
Kurs tarihleri    : 3-15 Temmuz 2017
Seminer saatleri   : 9.00 – 15.45 (Hafta içi her gün ve Cumartesi)
Seminer yeri    : TDV İSAM Kampüsü
İletişim     :
tenkitlinesir@isam.org.tr

Kurs başvurusu için tıklayınız.  

 
Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler
              - TDV İslâm Ansiklopedisi y...
              - Yeni Gelen Dergiler ve İç...
              - İSAM Uluslararası Tahkik ...
              - Türk Tarih, Edebiyat, Kül...
              - İSAM İleri Seviye III ve ...
              - Temel Kültür Dizisi’nden ...
              - İSAM Araştırmacı Yetiştir...
              - AYP’de Altıncı ve Yedinci...
              - Yeni Gelen Dergiler ve İç...
              - Osmanlıca Makaleler Veri ...
              - Brill Online
              - İSAM Araştırmacı Yetiştir...
              - AYP Üçüncü Dönem (2017) A...
              - AYP Üçüncü Dönem (2017) M...
              - "LADEP 12. Dönem (2017-20...
              - DUYURU: AYP Başvuru Şartl...
              - İlmî Araştırmalar Dizisi’...
              - Temel Kültür Dizisi’nden ...
              - Kitâbü’t-Tevhîd’in tahkik...
              - LADEP Başvuruları başlıyo...
              - “Mustafa Sabri Efendi’nin...
              - Yaz Araştırma ve Eğitim D...
              - Yaz Araştırma ve Eğitim D...
              - İlâhiyat Makaleler Veri T...
              - Yeni Gelen Dergiler ve İç...
              - İSAM 9. Uluslararası Tahk...
              - Osmanlıca Makaleler Veri ...
              - İlâhiyat Fakülteleri (195...
              - İSAM Uluslararası Osmanlı...
              - LADEP Dokuzuncu Dönem Ser...
              - AYP-LADEP İftarı
              - İSAM 9. Uluslararası Tahk...
              - İSAM Uluslararası Osmanlı...
              - İSAM 9. Uluslararası Tahk...
              - Erken Klasik Dönem Projes...
              - Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı...
              - Veysel Paşa Evrakı Araştı...
              - Konferansa Davet: Fransa ...
              - İSAM BÜLTENİ 43. Sayısı Y...
              - Mehmed Safayhi Evrakı’nda...
              - İSAM Yönetiminden Rusya Z...
              - İSAM 8. Uluslararası Tahk...
              - İSAM Yönetiminde Görev De...
              - Makaleler Veri Tabanı Kul...
              - İSAM 8. Uluslararası Tahk...
              - İSAM VIII. Uluslararası T...
              - Kitâbü’t-Tevhîd
              - İSAM VIII. Tahkik Kursu B...
              - İSAM Yayınları’ndan yeni ...
              - Diyanet İşleri Başkanı ve...
              - el-Yevâkît ve’l-Cevâhir O...
              - ‘Cami ve Kitap’ Temalı Ca...
              - LADEP 11. Dönem Müracaatl...
              - Yeni Gelen Dergiler ve İç...
              - Muğnî Dersleri Tamamlandı...
              - İSAM 2016 Yaz Eğitim ve A...
              - İSAM Uluslararası Tahkik ...
              - Diyanet İşleri Başkanı Gö...
              - İSAM Uluslararası Tahkik ...
              - İSAM’da “33 Yıla Vefâ” Pr...
              - Diyanet İşleri Başkanı Pr...
              - “Antik Çağdan XXI. Yüzyıl...
              - İSAM VII. Uluslararası Ta...
              - AYP-LADEP İftarı 13 Hazir...
              - Orhan Şaik GÖKYAY Evrakı ...
              - İlâhiyat Makaleler Veri T...
              - AYP’de Beşinci Doktora Ta...
              - AYP’de Dördüncü Doktora T...
              - LADEP-2 Sekizinci Dönem K...
              - Bayburt Üniversitesi’nden...
              - Prof. Dr. Ömer Faruk AKÜN...
              - AYP ve LADEP Buluşması
              - Vefat Duyurusu
              - VI. Uluslararası Tahkik K...
              - Osmanlıca Risaleler Veri ...
              - Osmanlıca Makaleler Veri ...
              - İlâhiyat Makaleler Veri T...
              - İSAM’da Yönetim Kurulu De...
              - İSAM ve Türkiye Yazma Ese...
              - İSAM, Cumhurbaşkanlığı Kü...
              - İSAM’da Başkan Değişikliğ...
              - Kadı Sicilleri Kataloğu V...
              - İlâhiyat Fakülteleri (195...
              - İSAM ARAŞTIRMACI ADAYLARI...