İlmî Araştırmalar Dizisi’nden Yeni Kitabımız Çıktı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Irmak, Haber ve İnşa, Klasik Dilbiliminde Bildirim

 

Mustafa Irmak

       Sınırsız ve değişken tabiatlarına rağmen dilsel ifadeler temel olarak ya bir bildirimde bulunmak ya da emir, nehiy, soru, temenni ve nidâ gibi durumları dile getirmek için kullanılır. Birinci kısmı temsil eden hüküm cümleleri “haber”, ikinci kısmı temsil eden ve istek/dilek bildiren yapılar “inşâ” diye tanımlanır.
Bu iki söz türünü Arap belâgatı çerçevesinde incelemeyi hedefleyen bu çalışma, bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, öncelikle haber ve inşâ kavramlarının dildeki yeri ve önemi, belâgat ilmi ve bazı disiplinlerle ilişkisi üzerinde duruluyor. Birinci bölüm haber kavramına tahsis edilmiş olup bu kavram üzerinde cereyan eden bazı tartışmalar, haberin doğruluğunun mahiyeti, haber cümlesinin kısımları, haberin mesajları, muhatabın durumu açısından türleri ve haberin, zâhirî gereğinin (muktezâ i zâhir) dışına çıkması gibi konular inceleniyor. İkinci bölümde yazar haberin mukabili olan inşâ kavramı üzerinde kapsamlı biçimde dururken, üçüncü bölüm ise haber ve inşâ ile ilgili ortak bazı meseleleri ele alıp “söz edimleri teorisi”ne değiniyor.

 
2016, 342 s. 
ISBN 978-975-389-910-9
Satın almak için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 23/06/2017

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini