İlmî Araştırmalar Dizisi’nden Yeni Kitabımız Çıktı: Muhammet Yılmaz, Muhammed Ebû Zehre ve Tefsiri

 

Muhammet Yılmaz

XX. asırda yaşayan müslüman âlimlerin öncülerinden olan Muhammed Ebû Zehre, özellikle Zehretü’t-tefâsîr’i ile ardında önemli bir ilmî miras bırakmıştır. Müellifinin yaşadığı dönemin şartları, biyografisi ve ilmî hayatının detaylarıyla başlayan bu çalışmada tefsirin rivayet ve dirayet metotları açısından özellikleri ile kıraat, dil, kelâm ve fıkıh ilimlerindeki yeri inceleniyor. 

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Yılmaz’ın İslâm’ın temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerim’in anlaşılması ve anlatılması için Müslümanlara bir yorum imkânı sunan tefsir geleneğinin son örneklerinden Zehretü’t-tefâsîr’i merkezine alan bu çalışması, odağına aldığı eserden hareketle çağdaş tefsir yöntemine dair genel çerçeveye bir katkı sunuyor.

Önsöz ve İçindekiler için tıklayınız.


2017, 286 s.
ISBN 978-975-389-911-6

 

 

 

Satın almak için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 31/07/2017

 

 

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini