Gülen Yapılanması: 15 Temmuz’a Giden Süreçte FETÖ’nün Analizi ve Tavsiyeler

 


Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve İslâm araştırmaları alanının öncü kurumlarından olan İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslâm dini, medeniyeti ve toplumlarına dair sağlıklı ve özgün bilgi üretmektedir. Bu çerçevede İslâm dininin doğru ve güvenilir bilgiye dayalı olarak tanıtılmasına, İslâm medeniyetinin sağlam ve sahih esaslar üzerine yeniden inşa edilmesine ve günümüz dünyasında ortaya çıkan sorunlara İslâm kültür ve medeniyeti birikimiyle yapıcı çözümler üretilmesine katkı sağlayan yayınlar yapmaktadır. Elinizdeki eser, İslâmî mirasın bütün birikiminin bugüne ve gelecek nesillere aktarılması yolunda uzun soluklu çalışmalara imza atan İSAM’ın, müslümanlar olarak yüz yüze geldiğimiz güncel meselelere odaklanan yayınlarının bir örneğidir.

Bir ortak çalışmanın ürünü olan bu kitap, söz konusu yapı hakkında kamuoyu gündeminde oluşan temel sorulara cevap sunuyor. Kitap, öncelikle dinî bir oluşum olarak yola çıkan bu yapılanmanın nasıl bir külte ve sonra terör uygulayan bir örgüte dönüştüğünü analiz ediyor. Bu bağlamda, günümüzdeki ve İslâm tarihindeki benzer örnekler, bu gibi oluşumların lider ve takipçilerini motive eden psikolojik zemin, mecra bulduğu sosyal ve siyasî çerçeve ile birlikte, örgütün yapısı ve işleyişi ortaya konuluyor.

Daha sonra, gelinen noktada bu yapılanmanın Türkiye toplumu, Müslüman dünya, cemaatler, aileler ve fertler açısından ne gibi olumsuz etkiler ürettiği, ortaya çıkan problemlerin tedavisi için yapılması gerekenler tahlil edilerek, benzer bir durumu bir daha yaşamamak için kırk maddeyi aşan bir çözüm haritası öneriliyor.

Kitabı beraberce hazırlayan ekip, şu isimlerden oluşuyor:
Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara (İstanbul Şehir Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Kemal Sayar (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Nurullah Ardıç (İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı)
Doç. Dr. Tuncay Başoğlu (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, İSAM)
Metin Karabaşoğlu (Araştırmacı-Yazar)

Takdim,  içindekiler ve önsöz için tıklayınız .

2018, 158 s.
ISBN 978-975-389-943-7Satın almak için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 01/08/2017

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini