İlmî Araştırmalar Dizisi’nden Yeni Kitabımız Çıktı: Kâşif Hamdi Okur, İslâm Hukukunda Sosyal Sorumluluk -Âkıle Örneği

 

İnsanın yaşama hakkına ve vücut bütünlüğüne yönelik ihlâllerin tazmininin sağlanması insanlıkla yaşıt bir meseledir. Suç kastı taşımayan eylemler sonucu ortaya çıkan ölüm ve cismanî zarar hallerinde iki nokta önem kazanmaktadır. Öncelikli olarak, mağdurun zararı tazmin edilmeli, giderim alabilme imkânı güvenceye alınmalıdır. İkinci olarak, genelde fâilin ödeme gücünü aşan tazminatın geniş tabanlı bir topluluğun iştirakiyle tesviyesi sağlanmalıdır. Böylece bir taraftan malî mesuliyet riskine karşı güvence sağlanırken diğer yandan sorumluluk sosyalleşecektir. Günümüz hukuk düşüncesinde bu vadideki arayışlar sürmektedir. Bu bağlamda İslâm hukukunda, söz konusu ettiğimiz hususlarla ilgili yaklaşımları ihtiva eden âkıle müessesesi önem kazanmaktadır.
Öte yandan İslâm hukukunun tarihî kökenlerini, sosyolojik gelişimini, İslâm öncesi dönemdeki malzemenin İslâmî sosyoetik değerler sistemine eklemlenmesinde İslâm hukukçularının yaklaşım tarzlarını göstermesi bakımından, âkıle bir prototip niteliği taşımaktadır. Üstelik günümüzün meselelerine İslâm hukuk kültürüne dayanarak çözüm getirme hususunda sıkça gündeme getirilen bir müessese olması, İslâm hukukuyla ilgili çağdaş yaklaşımlar konusunda temsil gücüne sahip bir örnek olarak da âkıleyi ön plana çıkarmaktadır. Prof. Dr. Kâşif Hamdi Okur, bu çalışmasında sosyal sorumluluk çerçevesinde ele aldığı âkıleyi mukayeseli hukuk perspektifinden inceliyor.

 


Önsöz ve İçindekiler için tıklayınız.

2017, 396 s.
ISBN 978-975-389-929-1
 

Satın almak için tıklayınız.

Yayım Tarihi: 23/08/2017

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler