İlmî Araştırmalar Dizisi’nden Yeni Kitabımız Çıktı: Tuna Tunagöz, Ebü'l-Berekât el-Bağdâdî Felsefesinde Tanrı

İlmî Araştırmalar Dizisi’nden Yeni Kitabımız Çıktı: Tuna Tunagöz, Ebü'l-Berekât el-Bağdâdî Felsefesinde Tanrı

Müslümanların düşünce dünyası zengin bir tartışma zemininde yeni irtifalara doğru ilerlemeye devam ederken, mümbit bir döneme tanıklık eden Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî, yahudilerin ve müslümanların düşünce birikimiyle birlikte, Yunan felsefesinin inceliklerine de vâkıftı ve bu ona bütün bu düşünce sistemleri arasında söz söylemesi için büyük bir imkân sunuyordu. Bu imkânı; felsefî yapıyı, şahsî tefekkür ve sezginin yardımıyla değişim çizgisine götürmek için kullanan Bağdâdî, Meşşâî felsefeyi, kelâma ve Kur’an’ın Allah anlayışına yaklaştırmış ve bu bağlamda, bir din-felsefe uzlaşımı örneği sergilemiştir.
Bu kitap, Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’nin bu düzlemde inşâ olunan felsefesinde Tanrı kavramının yerini ele alarak, öncelikle Tanrı’nın varlığının ispatı, sonrasında Tanrı’nın sıfatları ve isimleri bağlamında Bağdâdî’nin düşüncesini detaylandırıyor ve okuyucuya bütünlüklü bir izah sunuyor.


Önsöz için tıklayınız.
İçindekiler için tıklayınız.
Satın almak için tıklayınız.

2017, 292 s.
ISBN 978-975-389-930-7

Yayım Tarihi: 25/08/2017

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler