AYP Üçüncü Dönem (2017) Müracaatları Başladı!

  

Başvuru formu için tıklayınız.


Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi, Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsamında, üçüncü dönem araştırmacılarına kapılarını açıyor. Proje kapsamında İslâmî ilimler başta olmak üzere beşerî ve sosyal bilimler alanlarında uzmanlaşacak, nitelikli araştırmacıların yetişmesi için eğitim ve mali destek sağlanacak.

AYP Nedir?
Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi uhdesinde 2012 yılında hayata geçirilmiş yüksek lisans ve doktora dönemi çalışmalarını destekleyen bir akademik destek programıdır.

AYP’nin Amacı Nedir?
Ülkemizde üniversitelerin, özellikle de ilahiyat ve İslâmî ilimler fakülte sayısının son dönemde hızla artması üzerine, hem İslâm araştırmaları hem de sosyal bilimler alanında nitelikli araştırmacı yetiştirilmesi ve araştırma kalitesinin yükseltilmesi gayesiyle söz konusu proje hayata geçirilmiştir.
Bu proje ile yeni açılan üniversite ve fakültelerde İSAM'ın ilgi sahasına giren ilim dallarında genç araştırmacıların yetiştirilmesi, mevcut kadrolardaki araştırma görevlileri ve çeşitli unvanlara sahip öğretim elemanları/üyeleri için de geliştirici araştırma ve eğitim imkânlarının sunulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında a) yabancı dili (İngilizce ve Arapça) akademik seviyede kullanma, b) farklı ilim kümelerine dair metodolojik farkındalığı artırma, c) kendi alanlarıyla ilgili ihtisaslaşmayı geliştirme, ihtisas alanlarıyla ilgili meselelere, literatüre ve klasiklere hâkimiyeti artırma, d) yurtdışı araştırma tecrübesi kazandırma, e) akademik metin üretimi ve yazım becerilerini geliştirme ana hedefler olarak belirlenmiştir.
 
Öngörülen Takvim
     1. Başvuru kabulü (11 Eylül – 13 Ekim 2017)
     2. Bilim sınavı (28 Ekim Cumartesi 2017)
     3. Mülakat (07-09 Kasım 2017)
     4. AYP destek ödemelerinin başlaması (Ocak 2018)
 
Başvuru şartları ve sağlanacak destekler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 
Öncelikli araştırma alanları hakkında bilgi için 
tıklayınız. 

 Yazım Tarihi: 11/09/2017

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Osmanlıca Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
    Arapça Makaleler VT (PDF)
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler