Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (50, 2017)

 

 


Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 50, 2017 ISSN: 0255-0636
  

 

İÇİNDEKİLER


İdris-i Bitlisi’nin Heşt Bihişt’inde Osmanlı’ya Dair Efsanenin /  Ottoman Mythmaking and Historiography
in Idris-i Bitlisi’s Hasht Bihisht
• 1
Ali Anooshahr 
 
Bir İslâm Âlimi Olarak Lutfi Paşa /  Lutfi Paşa as a Religious Scholar • 29
AsIm Cüneyd Köksal 
 
Osmanlı İltizam Sözleşmelerine Yansıyan Yönleriyle Yahudi Girişimciler (1560-1630) (7 Belge ile Birlikte) / Jewish Entrepreneurs as seen in the Ottoman Tax-farming (İltizam) Contracts (1560-1630) (With 7 Documents) • 73
Zafer Karademir
 
1720 Şenliği’nde Yemek Üzerinden İfade Edilen Sosyal Hiyerarşileri Anlamak / / Understanding the Social Hierarchies through Rites of Eating in the 1720 Imperial Festival • 117
Sinem Erdoğan İşkorkutan
 
Osmanlı-Türk Romanında Trajik Olay Örgüsü ve Bir Prototip Olarak Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat / Tragic Plot in Ottoman-Turkish Novel and Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat as a Prototype  • 153
Alphan Akgül

KİTÂBİYAT

Pınar Emiralioğlu, Geographical Knowledge and Imperial Culture in the Early Modern Ottoman Empire
Jean-Charles Ducène  • 249

Ines Aščerić-Todd, Dervishes and Islam in Bosnia: Sufi Dimensions to the Formation of Bosnian Muslim Society
Slobodan Ilić  • 253

Selim Deringil, Conversion and Apostasy in the Late Ottoman Empire
Fuat Dündar  • 256

Vincent Déroche & Nicolas Vatin (der.), Constantinople 1453. Des Byzantins aux Ottomans
Güneş Işıksel  • 260

V. V. Poznahirev, Ottomanskiye Voyennoplennıye v Rossii v Period Russko-Turetskoy Voynı 1877–1878 gg. [Ottoman Prisoners of war in Russia during the Russian-Turkish War of 1877–1878.]
Alfina Sibgatullina  • 261

Johann Petitjean, L’intelligence des choses. Une histoire de l’information entre Italie et Méditerranée (XVIe-XVIIe siècles)
Güneş Işıksel  • 267

Miri Shefer-Mossensohn, Science among the Ottomans: The Cultural Creation and Exchange of Knowledge
Kenan Tekin  •  270

Hatice Aynur-A.Hilal Uğurlu (haz.), Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Hâtırasına Osmanlı Mimarlık Kültürü
Yıldıray Özbek  • 274

 

 

Yazarlar için not

 

 
Önceki sayılar için tıklayınız.  

Yayın Kurulu
İçindekiler
  

 

Arts and Humanities Citation Index (AHCI) 

Yazım Tarihi : 16/10/2017

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini