Seminere Davet: Muhammad Iqbal and Qadianism

 

Urdu İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci edisyonu için TDV İslâm Ansiklopedisi tecrübesinden faydalanmak üzere bir süredir İstanbul'da bulunan Pakistanlı araştırmacı Prof. Dr. Muhammed Erşad 15 Şubat 2018 Perşembe günü “Muhammad Iqbal and Qadianism” başlıklı bir seminer verecektir. 

NOT: Seminer dili İngilizce’dir.

 

Konuşmacı:
Muhammed Erşad
Başlık:
Muhammad Iqbal and Qadianism
Zaman: 15 Şubat 2018 Perşembe Saat: 16.00
Mekan:
Araştırma Binası A-06 Amfisi
Kısa Özgeçmiş:
Doktorasını “Reconstruction of Islamic State: A Critical Study of Muhammad Asad’s Political Thought” başlıklı teziyle Pencab Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde (2008) tamamlayan Prof. Dr. Muhammed Erşad, 2014 yılından bu yana aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Urdu İslâm Ansiklopedisi’nin baş editörü olan Erşad, İslâm siyaset düşüncesi, Hin alt-kıtası İslâm entelektüel tarihi gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Yazım Tarihi: 12/02/2018

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler
              - Seminere Davet: Muhammad ...
              - Seminere Davet: Cahiliyye...
              - Seminere Davet: Arnavutlu...
              - Seminere Davet: Colonizat...
              - Seminere Davet: Bir Osman...
              - Seminere Davet: The Emerg...
              - Seminere Davet: Prof. Dr....
              - Seminere Davet: İki Yüzyı...
              - Seminerler