Başvuru Eserleri Dizisinden Genişletilmiş Gözden Geçirilmiş Eser!

İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu

 haz. Okan Kadir Yılmaz

TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslam medeniyet birikimini ilmî ve fikrî boyutlarıyla ortaya çıkarmak amacıyla müteahhirîn dönemine (7-13./13-19. yüzyıllar arası) yönelik olarak 2012 yılında “İkinci Klasik Dönem Projesi”ni, mütekaddimîn dönemine (2-6./8-12. yüzyıllar arası) yönelik olarak da 2016 yılında “Erken Klasik Dönem Projesi”ni başlatmıştır. Her iki projenin hedeflerinden biri, söz konusu dönemlerde ortaya konmuş olup, önemli bir kısmı hâlâ gün ışığına çıkmayı bekleyen yazma eserlerin ilmî esaslara uygun tahkikli (tenkitli) neşrini gerçekleştirmektir.

Her iki proje kapsamında yayımlanacak olan tahkikli neşirlerde muhakkiklerin takip etmesi gereken kuralları düzenleyen İSAM Tahkikli Neşir Esasları (İTNES) üzerine bina edilen ve diğer kaynaklarla zenginleştirilen bu çalışma, teoriden ziyade uygulamayı dikkate almış ve tahkikli neşir çalışması yapacaklar için temel esasları ihtiva eden bir el kitabı olarak tasarlanmıştır.


Ankara / İSAM Yayınları & TDV Yayınları / 2020

ISBN / Sayfa

978-975-389-970-3 / 200 s.


Jenerik, içindekiler ve önsöz için tıklayınız

Satın almak için tıklayınız. 

 

Yayım Tarihi 08/02/2021 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler