Tahkikli Neşir İçin Yeni Bir Rehber: İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu

  haz. Okan Kadir Yılmaz

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslâm medeniyet birikimini ilmî ve fikrî boyutlarıyla ortaya çıkarma amacıyla müteahhirîn dönemine (7-13./13-19. asırlar arası) yönelik olarak 2012 yılında “İkinci Klasik Dönem Projesi”ni, mütekaddimîn dönemine (2-6./8-12. asırlar arası) yönelik olarak da 2016 yılında “Erken Klasik Dönem Projesi”ni başlatmıştır. Her iki projenin temel uğraş alanlarından biri, söz konusu dönemlerde ortaya konmuş olup önemli bir kısmı hâlâ gün ışığına çıkmayı bekleyen yazma eserlerin ilmî esaslara uygun tahkikli (tenkitli) neşrini gerçekleştirmektir. 

Temelde, her iki proje kapsamında yayımlanacak olan tahkikli neşirlerde
muhakkiklerin takip etmesi gereken kuralları düzenleyen İSAM Tahkikli Neşir Esasları (İTNES) üzerine bina edilen ve diğer kaynaklarla zenginleştirilen bu çalışma, alanın teorisinden ziyade uygulamasını dikkate almış ve tahkikli neşir çalışması yapacaklar için temel konu ve esasları ihtiva eden bir el kitabı olarak tasarlanmıştır.


Satın almak için tıklayınız.
 

Takdim ve içindekiler için tıklayınız

2018, 190 sayfa

ISBN 978-975-389-970-3

Yayım Tarihi 16/04/2018 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler