Selâmetü’l-insân fî muhâfazati’l-lisân

Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi

thk. Murat Sula

18. yüzyıl Osmanlı âlimlerinden Kazasker Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi’nin (ö. 1156/1743) Arap dil ve sözlük bilimine dair eseri Selâmetü’l-insân fî muhâfazati’l-lisân, Doç. Dr. Murat Sula’nın tahkikiyle İSAM’ın İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

Selâmetü’l-insân, isimleri tekil ve çoğul (müfred, tesniye, cemʻ) kalıplarına, müennes ve müzekker yapılarına, etimolojik yapılarına (Arapça kökenli olanlar ve olmayanlar) ya da anlam gruplarına (eş anlamlılar, yakın anlamlılar, ezdâd vb.) ve konularına (insanlara ait organlar, iyi ve kötü sıfatlar, elbise adları, yiyecek ve içecek adları, hayvan isimleri, renkler, coğrafî terimler vb.) göre, fiilleri de bâb ve kalıplarına (“fealtü-efʻaltü” vb.) ya da geçişli olup olmamalarına (müteaddî ve lâzım) göre tasnif eden farklı sözlük türlerinden yapılmış bir derleme sözlük niteliği taşımaktadır.

Mirzazâde Mehmed Sâlim’in eseri, teorik bir Arap dili ve grameri kitabı olmasa da “kalb”, “ibdâl”, “terhîm”, “tasgîr”, “naht”, “tashîf” gibi sarf ve nahiv ilimlerini de ilgilendiren pek çok konuyu örnekler üzerinden ele alan uygulamalı/pratik bir “fıkhü’l-lüga” çalışması olarak da değerlendirilebilir. Bu alanın önde gelen klasik eserlerindeki bilgiler, Selâmetü’l-insân’da ustalıkla tertip ve tasnif edilerek özlü bir şekilde sunulmuştur.


2018, 43+653 sayfa.
ISBN 978-975-389-993-2

Türkçe içindekiler ve takdim için tıklayınız.

Arapça İçindekiler ve takdim için tıklayınız.

Satın almak için tıklayınız

 

 

Yayım Tarihi 01/05/2018

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini