Araştırma Birimi

     İSAM’ın üç ana birimi arasında yer alan bu birim Yönetim Kurulu'nca seçilen Araştırmacılar Kurulu’nun gözetimi altında ilmî faaliyetlerini planlar, araştırma geliştirme programlarını yapar ve uygulanmaları için gerekli girişimlerde bulunur. İlgili çalışmalar Araştırma Birimi bünyesinde kurulan Yayın Kurulu, İslâm Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu, Tahkik Yayın Kurulu gibi çeşitli ilim heyetleri tarafından yürütülür. Bu çerçevede çeşitli ilmî toplantılar düzenlenmekte, misafir araştırmacı programı yürütülmekte, muhtelif yayın dizileri hazırlanmaktadır.

Araştırmacılar

Araştırmacı Yetiştirme (AYP) Birimi

İslâm Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu

Tahkik Yayın Kurulu

Misafir Araştırmacı Programı (MAP)

Yayın Kurulu

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Birimler
           Araştırmacı Yetiştirme (AYP) Birimi
           İslâm Ansiklopedisi
           Araştırma Birimi
              - Yayın Kurulu
              - Uluslararası İş Birliği
              - Tahkik Yayın Kurulu
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - Araştırmacılar
           Kütüphane ve Dokümantasyon