Araştırma Birimi

     İSAM’ın üç ana birimi arasında yer alan bu birim Yönetim Kurulu'nca seçilen Araştırmacılar Kurulu’nun gözetimi altında ilmî faaliyetlerini planlar, araştırma geliştirme programlarını yapar ve uygulanmaları için gerekli girişimlerde bulunur. İlgili çalışmalar Araştırma Birimi bünyesinde kurulan Yayın Kurulu, İslâm Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu, Tahkik Yayın Kurulu gibi çeşitli ilim heyetleri tarafından yürütülür. Bu çerçevede çeşitli ilmî toplantılar düzenlenmekte, misafir araştırmacı programı yürütülmekte, muhtelif yayın dizileri hazırlanmaktadır.

Araştırmacılar ve Araştırma Uzmanları

İslâm Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu

Tahkik Yayın Kurulu

Uluslararası İş Birliği

Yayın Kurulu

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Dokümantasyon VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT
    Osmanlıca Risaleler VT
    Osmanlı Salnâmeleri VT
    Arapça Makaleler VT
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Birimler
           İslâm Ansiklopedisi
           Araştırma Birimi
              - Yayın Kurulu
              - Uluslararası İş Birliği
              - Tahkik Yayın Kurulu
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - Araştırmacılar ve Araştır...
           Kütüphane ve Dokümantasyon