Avrupa Birliği Ülkelerinde Din - Devlet İlişkisi

 
Hukuki Yapı / Din Eğitimi / Din Hizmetleri

 

Bu kitap İSAM’ın desteklediği Avrupa Birliği Ülkelerinde Din-Devlet İlişkisi konulu araştırma projesinin sonuçlarını ihtiva etmektedir. Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Köse ve Doç. Dr. Talip Küçükcan’ın editörlüğünü yaptığı eser, onbir AB ülkesindeki (Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Yunanistan) din devlet ilişkilerini incelemektedir.

Avrupa ülkelerinden onüç uzmanın makalesine yer verilen kitapta AB ülkelerinde din-devlet ilişkisi modelleri ve laiklik uygulamaları; dini kurumların hukuki statüsü ve finansmanı; dini topluluklarla devlet arasındaki ilişkiler; din eğitimi ve din hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemeler; kilise ve cemaat okullarının finansmanı ve bunların sosyal yapı içindeki yeri; Hıristiyanlık dışındaki dinlerin siyasi ve hukuki sistem içindeki konumları hakkında güncel bilgiler yer almaktadır.

 • Sunuş / Ali Köse - Talip Küçükcan
 • Niçin Din - Devlet İlişkisi? / M. Âkif Aydın
 • AB Nukuk Sisteminde Din ve Dini Cemaatler / Silvio Ferrari
 • Din ve Toplum : Avrupa Deneyimi Bir İstisna mı? / Grace Davie
 • Almanya / Gerhard Robbers
 • Avusturya / Richard Potz
 • Belçika / Rik Torfs
 • Fransa / Francis Messner
 • Hollanda / Sophie van Bijsterveld
 • İngiltere / Rebecca Catto - Grace Davie
 • İspanya / Javier Martinez-Torron
 • İsveç / Lars Friedner
 • İtalya / Alessandro Ferrari
 • Polonya / Michal Rynkowski
 • Yunanistan / Charalambos Papastathis

2017, 377 s.
ISBN 978-975-389-863-8

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Yayınlar
           TDV İslâm Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini