Avrupa Birliği Ülkelerinde Din - Devlet İlişkisi

 

Avrupa Birliği Ülkelerinde Din - Devlet İlişkisi haz. Ali Köse ve Talip Küçükcan, Istanbul 2008 
 
Avrupa Birliği ülkelerinde din-devlet ilişkileri hakkında neler biliyoruz? Tek bir Avrupa’dan söz etmek mümkün mü? Acaba Avrupa Birliği din alanında bir standardizasyon peşinde mi? Din-devlet ilişkilerinde ortak bir Avrupa modeli var mı? Dinî grupların kamu kurumlarıyla ilişkileri nasıl düzenleniyor ve uygulanıyor? Yoksa bu alan ulusal kimlik alanı gibi üye devletlerin sorumluluğuna mı bırakılıyor? Din hizmetleri ve din eğitimi nasıl ve hangi statülerde gerçekleştiriliyor?
Elinizdeki kitap Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya ve Yunanistan’ı mercek altına alarak bu sorulara cevap arıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde din-devlet ilişkilerinde uygulanan modeller ve yasal düzenlemeler; her ülkenin anayasal bir laiklik tanımı olup olmadığı; din hizmetleri ve din eğitiminde devletin rolü; dinî cemaatlerin ve grupların resmî olarak tanınıp tanınmadığı; kiliselerin, papazların veya din dersi öğretmenlerinin nasıl finanse edildiği; hastane, hapishane, ordu ve polis teşkilâtı gibi kurumlarda bu hizmetlerin nasıl gerçekleştirildiği inceleniyor.
Katkıda bulunanlar:
Silvio Ferrari, Grace Davie, Gerhard Robbers, Richard Potz, Rik Torfs, Francis Messner, Sophie van Bijsterveld, Alessandro Ferrari, Javier Martinez-Torrón, Michal Rynkowski, Charalambos Papastathis, Lars Friedner, Rebecca Catto.
 
2017, 377 pgs.
ISBN 978-975-389-863-8,

Satın almak için tıklayınız.

 

 

.

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini