Tahkik Kursu ve Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu tamamlandı.

  


İSAM tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlenen 10. Uluslararası Tahkik Kursu ve 2. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu 7 Temmuz 2018 Cumartesi günü tamamlandı ve düzenlenen kapanış programında katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

İSAM 2012 yılında başlattığı İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında, 2013 yılından bu yana yılda iki dönem şeklinde ve üç ayrı seviyede (“Temel Seviye”, “İleri Seviye” ve “İhtisas”) teorik ve uygulamalı seminerlerden oluşan Uluslararası Tahkik Kursları düzenlemektedir. Bu kursların amacı, İslâm ilimlerine dair Arapça yazma eserlerin tahkikli ilmî neşirlerinin yapılması konusunda uzman yetiştirmek ve özellikle Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar için ilmî bir standart oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Uluslararası tahkik kurslarının yanında iki yıldır Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu da düzenleyen İSAM, böylece yazma eserlerin neşri alanında yürüttüğü çalışmaları İslâm medeniyetinin tüm dillerini kapsayacak bir çerçeveye oturtma çabasındadır. 

26 Haziran - 7 Temmuz 2018 tarihleri arasında eşzamanlı olarak düzenlenen 10. Uluslararası Tahkik Kursu ve 2. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu’na 82 farklı üniversiteden 579 aday başvurmuş olup kontenjanın sınırlı olması nedeniyle bunlardan sadece 76’sı kabul edilebildi. Tahkik Kursu 47 saati teorik, 41 saati uygulamalı olmak üzere toplam 88 saatlik bir programdan oluşurken, Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu 36 saati teorik, 50 saati uygulamalı olmak üzere toplam 86 saat süren bir program olarak gerçekleşti.

İlki 2013 Eylül ayında düzenlenen Uluslararası Tahkik Kursu bu dönem beşinci yılını tamamlamış olup geçen beş yıllık süre zarfında 10’u Temel Seviye (Te’sîsiyye), 6’sı İleri Seviye (Mütekaddime) ve 7’si İhtisas Seviyesi (Tehassusıyye) olmak üzere toplamda 23 kurs düzenlendi. Son iki yılda iki kez düzenlenen Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu ile birlikte 
yazma eserlerin neşrine yönelik kursların sayısı 25’e ulaşmaktadır.

Uluslararası tahkik kurslarına şu ana kadar çoğunluğunu Türkiye’nin farklı üniversitelerinden öğretim üyeleri ya da yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin teşkil ettiği toplam 446 kursiyer katıldı; Osmanlı Türkçesi tenkitli neşir kurslarına katılan 60 kursiyerle birlikte toplam 516 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

Özellikle “Temel Seviye Tahkik Kursu” katılımcıları gözetilerek hazırlanan uygulamalı bir el kitabı niteliğindeki İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu (haz. Okan Kadir Yılmaz, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2018) da beş yıldır devam eden tahkik kursu tecrübesinin ürünlerinden birisi olarak kısa bir süre önce okuyucularıyla buluştu. Ayrıca tahkik kursundan sertifika almış araştırmacılarca hazırlanan çok sayıda risâlenin tahkikli neşri İSAM’ın İslâm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlandı. Öte yandan 2. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Metin Neşri Kursu katılımcıları Gazzâlî’nin el-Munkız mine’d-dalâl’inin Türkçe tercümesi ile Tercüme-i Akâid başlıklı manzum bir risaleyi ortak bir çalışmayla neşre hazırlamaktadırlar.

Her iki kurs programı için 7 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 17:00’de İSAM Konferans Salonu’nda düzenlenen kapanış töreni İSAM Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük’ün konuşmasıyla başladı. Altıncı yılına giren tahkik kurslarının müfredat bakımından sürekli olarak geliştirildiğine ve yıldan yıla artan ilgiye dikkat çeken Küçük, bu kursların yanı sıra düzenli olarak tahkikli neşir çalışmaları yapacak bir tahkik merkezi kurulmasının gerekliliğine işaret etti. Ardından söz alan Uluslararası Tahkik Kursu hocalarından Kahire Yazma Eserler Kurumu Müdürü Dr. Faysal el-Hafyân, bu kursların istikralı bir şekilde ve müfredatını geliştirerek bugüne kadar devam etmiş olmasının önemine işaret etti. Uluslararası Tenkitli Neşir Kursu Koordinatörü ve İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Berat Açıl ise Türkiye’de bu alanda dağınıklık olmakla birlikte önemli bir birikim olduğunu, farklı ekol ve yaklaşımlar bulunduğunu, bu birikimi genç nesillere aktarmayı hedefleyen bu kurslarda uygulanabilir bir tenkitli neşir yöntemi ortaya koymaya gayret edeceklerini belirtti. Ayrıca kurs kapsamındaki uygulamalı çalışmaların bir ürünü olarak Gazzâlî’nin el-Munkız mine’d-dalâl’inin Türkçe tercümesi ile Tercüme-i Akâid başlıklı manzum bir risaleyi neşre hazırladıklarını ifade etti. 

İSAM Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, İSAM Başkan Yardımcıları Doç. Dr. M. Suat Mertoğlu, Doç. Dr. Tuncay Başoğlu ve Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu ile kurs eğiticilerinin iştirakiyle gerçekleştirilen kapanış programının ardından her iki kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

 
     

Yayım Tarihi: 12/07/2018

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler