LADEP 2018-2019 (13. Dönem) Mürâcaatı tamamlanmıştır.

LADEP Mülâkâtı 5-6 Ekim 2018 Cuma-Cumartesi İSAM Külliyesi'nde yapılacak olup başvuruda bulunan adaylara cep mesajı yoluyla saat bilgilendirmesi yapılmıştır.

Temel İslâm ilimleri merkezli bir program olan LADEP diğer disiplin ve ilgi alanlarında çeşitli çalışmaları içerse de ağırlıklı olarak Fıkıh, Tefsîr, Hadîs ve Kelâm ilimlerine dâir seminerlerden oluşmaktadır.
En büyük avantajlarından biri İSAM Kütüphanesi’nden faydalanma olanağı olan LADEP’e iki ayrı aşamada öğrenci kabul ediliyor:

• Lisans 1. sınıf öğrencileri (birinci aşama)
• Lisans 2. sınıf öğrencileri (ikinci aşama)


LADEP’e dair sorularınız için:

ladep@isam.org.tr

Yayım Tarihi: 13/09/2018

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler