İkinci Klasik Dönem Projesi’nden YENİ TAHKİKLİ NEŞİR!

Şerhu’l-Fâtiha ve Ba‘zı Sûreti’l-Bakara

Afîfüddin et-Tilimsânî (ö. 690/1291)

nşr. Orkhan Musakhanov

XVII. (XIII.) yüzyılın muhakkik sûfîlerinden Afîfüddin et-Tilimsânî’nin işârî tefsir usulüne göre kaleme aldığı Şerhu’l-Fâtiha ve Ba‘zı Sûreti’l-Bakara, Dr. Orkhan Musakhanov’un tahkikiyle ilk defa İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

Tilimsânî’nin işârî tefsir usulüne göre kaleme aldığı Şerhu’l-Fâtiha ve Ba‘zı Sûreti’l-Bakara adlı bu eseri, Meâni’l-esmâi’l-ilâhiyye adlı diğer eseri gibi kendi görüşlerini detaylı bir şekilde ortaya koyduğu önemli telif eserlerinden biridir. Eserde “İhdinâ’s-sırâta’l-müstakîm” âyeti şerhedilirken doksan dokuz ilâhî ismin “el-hâdî” ismine nasıl döndüğü açıklanmıştır. Şerhu’l-Fâtiha ve Ba‘zı Sûreti’l-Bakara bu yönüyle içerisinde bir diğer “Şerhu’l-esmâi’l-ilâhiyye” barındırmaktadır. Eser, ilâhî isimler, işârî tefsir ve vahdet-i vücut konularına dair getirdiği özgün yorumlarıyla öne çıkmakta olup ilgili konularda yapılacak çalışmalar için önemli kaynaklar arasında yer alacak niteliktedir. Daha önce varlığı bilinmeyen eser, müellif nüshası üzerinden tahkik edilerek yayımlanmıştır.

2018, 71+337 sayfa 

ISBN 978-605-68669-4-4

İstanbul: İSAM Yayınları

Türkçe jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız
Arapça jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız

Satın almak için tıklayınız.

 


Yayım Tarihi 08/10/2018

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler