İslâm ve İnsan Hakları : 17-21 Mayıs 2004

Emory Üniversitesi (Atlanta, Georgia) tarafından yürütülen “İslâm ve İnsan Hakları Araştırmaları Programı”nın (The Islam and Human Rights Program) son ayağını oluşturan atölye çalışmasına katılan tebliğciler ve tebliğ konuları şöyledir:
Recep Şentürk, “Sociology of Rights: Human Rights in Islam between Universal and Communal Perspectives”;
Salbiah Ahmad, “Islam in Malaysia: Constitutional and Human Rights Perspectives.”
Jamail Kamlian, “Islam, Woman, and Gender Justice: A Discourse on the Traditional Practices amongst the Tausug in Southern Philippines.”
Lily Munir, “Islam and Human Rights Education for Pesantrean (Islamic Boarding Schools) and Grassroots Communities in Indonesia.”
Ruhaini Dzuhaytin,“Mainstreaming Human Rights for the Islamic Law Curriculum in Sunan Kalijaga Institute for Islamic Studies, Indonesia.”
Huda Seif, “Ethnic Violence as a Caste System: A Case of Cruel Tradition in Yemen.”
Jamila Bargach, “Slum Housing: A Human Rights Perspective on Dealing with Urban Marginization in Morocco.
Ali Ahmad, “Declaration of Sharia in Northern Nigerian States: Human Rights Implications for Indigenous Non-Muslims."
Hameed Ageremi,“The Impact of the Demand for Sharia on Women and Non-Muslims: Current Rights, Discourses and Possibilities in Southwestern Nigeria.”
Codou Bop, “Islam and Woman’s Reproductive and Sexual Health and Rights in the Present Context of Senegal.”
Bu programın bir parçası olarak düzenlenen “İslâm ve İnsan Hakları” başlığı altındaki panelde XXI. yüzyılda İslâm dünyasında devlet ve hukuk ilişkisi nasıl olmalı sorusu tartışıldı.
Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Osmanlıca Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
    Arapça Makaleler VT (PDF)
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
              - İSAM'DA "ULUSLARARASI TAH...
              - Osmanlı Düşünce Tarihi To...
              - Osmanlı Düşünce Tarihi To...
              - Dinî Hükümlerin Kaynağı v...
              - İslâm ve İnsan Hakları : ...
              - İslâmî Düşünce ve Uygulam...
              - Literary and Historical A...
              - Atölye Çalışmaları
           Seminerler