İslâm ve İnsan Hakları : 17-21 Mayıs 2004

Emory Üniversitesi (Atlanta, Georgia) tarafından yürütülen “İslâm ve İnsan Hakları Araştırmaları Programı”nın (The Islam and Human Rights Program) son ayağını oluşturan atölye çalışmasına katılan tebliğciler ve tebliğ konuları şöyledir:
Recep Şentürk, “Sociology of Rights: Human Rights in Islam between Universal and Communal Perspectives”;
Salbiah Ahmad, “Islam in Malaysia: Constitutional and Human Rights Perspectives.”
Jamail Kamlian, “Islam, Woman, and Gender Justice: A Discourse on the Traditional Practices amongst the Tausug in Southern Philippines.”
Lily Munir, “Islam and Human Rights Education for Pesantrean (Islamic Boarding Schools) and Grassroots Communities in Indonesia.”
Ruhaini Dzuhaytin,“Mainstreaming Human Rights for the Islamic Law Curriculum in Sunan Kalijaga Institute for Islamic Studies, Indonesia.”
Huda Seif, “Ethnic Violence as a Caste System: A Case of Cruel Tradition in Yemen.”
Jamila Bargach, “Slum Housing: A Human Rights Perspective on Dealing with Urban Marginization in Morocco.
Ali Ahmad, “Declaration of Sharia in Northern Nigerian States: Human Rights Implications for Indigenous Non-Muslims."
Hameed Ageremi,“The Impact of the Demand for Sharia on Women and Non-Muslims: Current Rights, Discourses and Possibilities in Southwestern Nigeria.”
Codou Bop, “Islam and Woman’s Reproductive and Sexual Health and Rights in the Present Context of Senegal.”
Bu programın bir parçası olarak düzenlenen “İslâm ve İnsan Hakları” başlığı altındaki panelde XXI. yüzyılda İslâm dünyasında devlet ve hukuk ilişkisi nasıl olmalı sorusu tartışıldı.
Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
              - İSAM'DA "ULUSLARARASI TAH...
              - Osmanlı Düşünce Tarihi To...
              - Osmanlı Düşünce Tarihi To...
              - Dinî Hükümlerin Kaynağı v...
              - İslâm ve İnsan Hakları : ...
              - İslâmî Düşünce ve Uygulam...
              - Literary and Historical A...
              - Atölye Çalışmaları
           Seminerler