Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi’nde 57 Yeni Defter

Merhum Cüneyd Kosal’ın 65 yıl boyunca meydana getirdiği müzik arşivi ve kütüphanesi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Klasik Türk Müziği Yönetmenliği’nin “Türk Müzik Kültürünün Hafızası” projesi kapsamında 2010 yılında İSAM Kütüphanesi’ne devredilmişti.

150.000 eser notası ile “En Zengin Türk Musiki Nota Arşivi” sayılan koleksiyonda, 187 adet el yazması nota defterinin yanı sıra perakende nota nüshaları bulunmaktadır. Koleksiyonda ayrıca kataloglanarak kütüphane kullanıcılarının erişimine açılan Türk müziğine dair 425 adet kitap ve mecmua mevcuttur.

50 defterin daha önce kullanıma sunulduğu koleksiyondan 57 defter daha elektronik ortamda araştırmacıların kullanımına açıldı. Böylece 5398 musikî eserinin notalarını ihtiva eden toplam 107 defterin eser bazında tasnifi tamamlanmış oldu. Kalan 80 adet el yazması defter ile perakende nota nüshalarının kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları devam etmektedir.

Katalog adresi: http://ktp2.isam.org.tr/?blm=araksl&navdil=tr

 

Yayım Tarihi: 07/02/2019

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler