YENİ SAYI: İslâm Araştırmaları Dergisi (41, 2019)

 

 

Jenerik ve İçindekiler 


Makaleler

Yehuda Halevi’nin el-Kitâbü’l-Hazerî’de (Kuzari) Ortaya Koyduğu Yahudilik Savunusu ve İslâm’a Yönelik Eleştirileri / Judah Halevi’s Defense of Judaism and Critique of Islam As Put Forth in His Kuzari 1
SALİME LEYLA GÜRKAN

Sünnî-Şiî İkilemine Farklı Bir Bakış: Yeniden İnşa Edilen Hadis Bağlamları / A New Look at Sunnī-Shī‘īte Sectarianism: Reinvented Contexts of Prophetic Traditions 45
MUHAMMED ENES TOPGÜL

Müteahhirîn Dönemi Mâtürîdî Kelâmında İradenin Ontolojisi Sorunu: Saçaklızâde’nin Risâletü’l-irâdeti’l-cüz’iyye’sinin Tahlil, Tahkik ve Tercümesi / The Ontology of Free Will in the Post-Classical Maturidite Kalām: Analysis,Critical Edition and Translation of Saçaklizāde’s Treatise on Free Will 85
HAYRETTİN NEBİ GÜDEKLİ

تحقيق »رسالة فى رقص المتصوّفة «لحُسَام جَلَبِيّ  / A Critical Edition of the Risāla fī raqŝ al-mutaŝawwifa by Hüsam Çelebi 131
MURAT POLAT


Değerlendirme Makalesi

Tasavvufun Teşekkül Sürecine Yeni Yaklaşımlar: Başer, Karamustafa ve Green Örnekleri / New Approaches to the Formative Period of Sufism: The Cases of Başer, Karamustafa, and Green 171
ABDULLAH TAHA ORHANKitâbiyat


Latika Gupta, Education, Poverty and Gender:Schooling Muslim Girls in India 183
CEMİL KUTLUTÜRK

Muhyiddin İbnü’l-Arabî (nşr. ve trc. Ercan Alkan), Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn: Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi 189
ALİ İHSAN KILIÇ

Ahmed Cebbar (çev. Lütfi Fevzi Topaçoğlu), İslâm Bilim Tarihi: İslâm Coğrafyasının Bilim Mirası Üzerine Konuşmalar 194
CANAN AĞYÜREK


Vefeyat


İslâm Araştırmalarına Adanan Bir Asırlık Hayat: Fuat Sezgin (1924-2018) 201
TAHA YASİN ARSLAN

2019, 205 s.
ISSN 1301-3289   

Tam Sayı İçin Tıklayınız 

Önceki Sayılara Ulaşmak  İçin Tıklayınız

 Yazım Tarihi : 13/02/2019

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler