TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayı

  

 TDV İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci edisyon hazırlık çalışmaları kapsamında, birinci edisyonun değerlendirilmesi ve ikinci edisyona yönelik esasların belirlenmesi amacıyla “TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayları” adı altında yapılması planlanan çalıştaylardan ilki 19-21 Nisan 2019 tarihlerinde İSAM’da gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından planlanan ve yürütülen bir proje olan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin birinci edisyonu 2016 yılı sonunda tamamlandı. 2015 yılından bu yana sürdürülen TDV İslâm Ansiklopedisi’ni elektronik bir ansiklopediye dönüştürme projesi kapsamında, matbu olarak yayımlanan birinci edisyon maddelerinin elektronik ortamda güncellenmesine yönelik çalışmaların yanısıra Ansiklopedi’nin yeni edisyonunun hazırlanması için de hazırlıklar İSAM bünyesinde sürdürülüyor. 

Bu bağlamda birinci edisyonun kapsam, içerik, yazım esas ve usulleri, kaynak kullanımı, görsel malzeme, tasarım vb. açılardan değerlendirilmesi ve ikinci edisyona yönelik esasların belirlenmesi amacıyla “TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayları” adı altında bir dizi çalıştay düzenlenmesi planlanmıştır. Söz konusu çalıştaylar silsilesinin ilki 19-21 Nisan 2019 tarihleri arasında İSAM’da gerçekleştirildi.

Birinci edisyonda ansiklopedi maddelerinin tasnifinde esas kabul edilen ilim dalları ve alanlara göre belirlenmiş 12 ayrı oturumdan oluşan ve üç gün boyunca devam eden Çalıştay, her gün toplu halde icra edilen Açılış Oturumu’nun ardından eş zamanlı dört oturum olarak dört ayrı salonda gerçekleştirildi. Farklı ilim dalları ve alanlardan 200’ü aşkın akademisyen ve uzmanın davet edildiği Çalıştay’a 162 kişi katıldı.

 Çalıştay Oturumları

 
 19 Nisan 2019
 1) Biyografi Oturumu
 2) Kelâm ve Mezhepler Tarihi Oturumu
 3) Tasavvuf Oturumu
 4) Dinler Tarihi Oturumu
 
 20 Nisan 2019

 1) Tarih Oturumu
    • İslâm Tarihi ve Medeniyeti
    • Türk Tarihi ve Medeniyeti
 2) Fıkıh Oturumu
 3) Tefsir Oturumu
 4) İslâm Edebiyatları Oturumu
   • Türk Dili ve Edebiyatı
   • Arap Dili ve Edebiyatı
   • Fars Dili ve Edebiyatı 
   • Urdu Dili ve Edebiyatı


 21 Nisan 2019
 1) Hadis Oturumu
 2) İslâm Düşüncesi ve İlimler Tarihi Oturumu
 3) İslâm Sanatları Oturumu
   • Hat
   • Mimarî
   • Musikî
 4) Coğrafya ve İslâm Toplumları Oturumu

Çalıştay Tertip Heyeti
Doç.Dr. M. Suat Mertoğlu (Başkan)
Doç.Dr. Hikmet Yaman
Doç.Dr. Tuncay Başoğlu
Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu
Dr.Öğr. Üyesi Eyyüp Said Kaya
Dr.Öğr. Üyesi M. Macit Karagözoğlu
Dr.Öğr. Üyesi Yunus Uğur
Dr. Arzu Güldöşüren (Sekreterya)

Çalıştay Organizasyonu
M. Tâhir Büyükkörükçü
İbrahim Köse
Selman Üstündağ
Nazif Koca
Bayram Güneş
Mustafa Kalaycı

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Yayım Tarihi 30/04/2019
 
    

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler