3. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Başlıyor!

3. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Başlıyor!

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu başlıyor. 17 - 29 Haziran 2019 tarihleri arasında alanında uzman isimler tarafından katılımcılara Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış yazma eserlerin tenkitli neşri (edisyon kritik) konusunda ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim verilecektir. Kurs süresince her gün teori odaklı seminerleri uygulamalı seminerler takip edecektir. Kurs sırasında katılımcılardan edindikleri bilgileri pratiğe dönüştürerek bir uygulama ödevi hazırlamaları beklenmektedir. Seminerlere eksiksiz katılan ve uygulama safhasındaki yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara sertifika verilecektir. Kursa katılacak adayların Osmanlı Türkçesine ileri seviyede hâkim olmaları gerekmektedir.

Kursta İşlenecek Bazı Konular:

· Tenkitli neşir kuramı ve tarihi
· Temel kaynaklar (biyografik, bibliyografik eserler, ansiklopediler)
· Konu, eser ve nüsha tespiti
· Yazma bilgisi, yazı tarihi ve çeşitleri (tezhip, minyatür, yazma bilgisi, cilt, kâğıt, mürekkep)
· Yazmadaki kayıtlar (derkenar, ferâğ, istinsah ve fevâid)
· Yazmanın okunmasına yardımcı olan işaret ve ibareler (arûz imlâsı)
· Nüsha şeceresi oluşturma ve nüsha tavsifi
· Çeviriyazı, imla ve noktalama
· Fark gösterme (aparat, varyant, kural ve uygulamalar)
· Metin tamiri ve metne müdahale durumları
· Aruz, kafiye, redif bilgisi, seci, aliterasyon, paralelizm
· Mensur eserlerin neşri ve inşâ geleneği
· Dil içi çeviri
· Arşiv kaynakları
· Dinî metinlerin neşri
· Tarih metinlerinin neşri
· Tarihsel dilbilgisinin önemi ve kullanımı

 


Kursla İlgili Bazı Önemli Hususlar:

1. Başvuru ve Kabul: Yüksek lisans ve doktora yapmakta olanlar kursa başvurabilirler. Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bir eserin tenkitli neşri üzerine çalışmakta olanlara öncelik verilecektir. Yüksek lisans yapmakta olan katılımcıların ise ders dönemini bitirmiş olmaları gerekmektedir.
2.  Seminer Dili: Seminerlerin dili Türkçedir. Katılımcıların Osmanlı Türkçesi ile çeşitli yazı türlerinde kaleme alınmış yazma eserleri okuyabilecek yetkinlikte olmaları beklenmektedir.
 3.  Uygulama Safhası: Kursun pratik safhasında bir eserden seçilen kısım üzerinde uygulamalı tenkitli neşir çalışması yapılacaktır. Dolayısıyla katılımcıların yanlarında bir dizüstü bilgisayar bulundurmaları ve transkripsiyon işaretlerini bilgisayarda kullanabilmeleri gerekmektedir.
4.  Kurs Ücreti: Kurs için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
5.  Ulaşım, Barınma ve Yemek: İSAM katılımcıların yol ve konaklama masraflarını karşılamayacaktır. Katılımcılara İSAM yemekhanesinde kurs müddeti boyunca öğle yemeği ikram edilecektir.
6.  Sonuçların açıklanması: Başvuru sonuçları e-posta yoluyla bildirilecektir. Bu yüzden başvuru formunda verilen iletişim bilgilerinin (telefon ve e-posta) doğru ve güncel şekliyle yazıldığına dikkat edilmelidir. 

Başvuru tarihleri  : 13 – 26 Mayıs 2019
Sonuçların ilanı    : 28 Mayıs 2019
Kurs tarihleri       : 17 - 29 Haziran 2019
Seminer saatleri  : 9.00 – 17.00 (Hafta içi her gün ve Cumartesi)
Seminer yeri       : TDV İSAM Kampüsü
İletişim              :
tenkitlinesir@isam.org.tr

Kurs başvurusu için tıklayınız. 

Yayım Tarihi 13/05/2019

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler