3. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Başvuru Sonuçları

TDV İslâm Araştırmaları Merkezinin (İSAM) yürüttüğü İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında 17 - 29 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu’na 65 farklı üniversite ve araştırma kurumundan toplam 220 araştırmacı başvurmuş olup kontenjan yetersizliği nedeniyle sadece 30 aday kursa kabul edilebilmiştir. Sonuçlar başvuru sahiplerinin belirttikleri e-posta adreslerine gönderilmiştir.
Başvurular arasında tercih yapılırken hâlihazırda tenkitli neşir yapanlara, özellikle de doktora veya yüksek lisans tezinde Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış bir eserin tenkitli neşrini yürütenlere öncelik tanınmıştır. Başvuru ilanlarında da ifade edildiği üzere, Osmanlı Türkçesine vukûf kursa katılım için bir ön şart olarak belirlenmiş ve başvurular değerlendirilirken bu husus ayrıca dikkate alınmıştır. Bunların yanı sıra kabullerin aynı illerdeki üniversite ve akademik kurumlara ya da belli disiplinlere yoğunlaşmasını önlemek amacıyla belirli bir denge gözetilmiştir.

Gösterilen yoğun ilgi için tüm başvuru sahiplerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

 

Yayım Tarihi 30/05/2019

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler