Konferansa Davet: Philosophy and Collective Experience in the Post-Western World

17 Haziran 2019 Pazartesi günü Kanadalı araştırmacı Dr. Anthony F. Shaker “Philosophy and Collective Experience in the Post-Western World” isimli bir konferans verecektir.

Kısa Biyografi: Dr. Anthony F. Shaker İslam Felsefesi ve Alman Felsefesi alanlarında uzmanlaşmış bir akademisyendir. Ayrıca Kanada parlementosunda ana muhalefet partisinde yürütme kurulu üyeliği yapmıştır. İngilizce’de yer alan ilk tam Konevî çalışmasını (Modernite, Medeniyet ve Tarihe Dönüş) kaleme almıştır. Bunlara ek olarak Gazzâlî’nin İḥyâʾü ʿulûmi’d-dîn eserinin iki farklı tercümesini yapmış, çeşitli akademik makaleler yayımlamıştır.

NOT: Seminer dili İngilizce’dir.

Yayım Tarihi 10/06/2019

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler