YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (54, 2019)

 

  Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 54, 2019 ISSN: 0255-0636
 
 

 

 

İÇİNDEKİLER

Haydar el-Herevî’nin I. Mehmed’e İthaf Ettiği el-Keşşâf Şerhi’nin Tespiti ve Eserin Literatür, Biyografi ve Tarih Alanlarında Sunduğu Veriler /Detection of Haydar al-Harawī’s Sharh al-Kashhāf dedicated to Mehmed I and the data presented in this work in the literature, biography and history •  1
M. TAHA BOYALIK


Timur’u Geçmek: Akkoyunluların Osmanlılara Karşı Üstünlük İddiaları / Surpassing Timur: Superiority Claims of the Aqquyunlus Over the Ottomans • 27
VURAL   GENÇ

Two Paths to Power: Sokolluzade Hasan Paşa and Hadım Yusuf Paşa and  Their Art Patronage in Early-Seventeenth-Century Baghdad / İktidar Yolları: Erken Onyedinci Yüzyıl Bağdad’ında Sokolluzade Hasan Paşa ve Hadım Yusuf Paşa’nın Sanat Hamiliği •  57
MELİS TANER

Habsburg–Ottoman Communication in the Mid-17th Century –The Death of Imperial Courier Johann Dietz. A Case Study / 17. Yüzyılın Ortasında Osmanlı-Habsburg Muhaberatları: İmparatorluk Ulağı Johann Dietz’in Vefatı ve Doğurduğu Sonuçlar •  119
JÁNOS SZABADOS

 
Aykırı Vakıflar: Osmanlıda Fukarâ-yı Müslimîni de Gözeten Gayrimüslim Vakıfları / Unusual Foundations in the Ottoman Empire: Non-Muslim Waqfs and also those for “Poor Muslims” •  141
KENAN YILDIZ
 

Osmanlı Macaristan’ında Son Kale: Temeşvar’ın Osmanlı Hakimiyetinden Çıkması (1716) / Last Fortress in Ottoman Hungary: End of Ottoman Domination in Timişoara (1716) • 199
BEKİR GÖKPINAR

New Fiscal Actors to Control Provincial Expenditures at the End of 18th Century / 18. Yüzyıl Sonunda Taşra Masraflarının Kontrolünde Görevlendirilen Mali Aktörler •  241
L. SEVİNÇ KÜÇÜKOĞLU

Osmanlı’da Gıda Güvenliği: Halk Sağlığı ve Uluslararası Ticaret Kıskacında Mahlût Zeytinyağları Meselesi / Food Safety in the Ottoman Empire: The Problem of Adulterated Olive Oil in the Context of Public Health and International Trade •  277
OYA  GÖZEL-DURMAZ
 

İsrail Tarih Ders Kitaplarının Merceğinden Osmanlı İmparatorluğu / The Ottoman Empire as Seen through the Lens of Israeli Textbooks for History •  307
SELİM TEZCAN – ALPER SARIBAŞ


K İ TÂ B İ YAT

Georg Captivus Septemcastrensis, Tratat despre obiceiurile, ceremoniile și infamia turcilor, traducere din limba latină de Ioana Costa, studiu introductiv de Constantin Erbiceanu [Treatise on the Customs, Ceremonies, and Infamy of the Turks, translated from Latin by Ioana Costa, with an Introduction by Constantin Erbiceanu]
Radu-Andrei Dipratu • 349

Abdurrahman Atçıl, Scholars and Sultans in the Early Modern Ottoman Empire
Özgün Deniz Yoldaşlar • 354

Schäbler, Birgit, Moderne Muslime. Ernest Renan und die Geschichte der ersten Islamdebatte 1883
Bülent Bilmez • 359

T. M. P. Duggan, ANTALYA: Some Accounts, Notices, References and Reports of the City of Antalya, and its History Published in English during the 19th Century, Together with Some Earlier References to the City, its Name and its History Published in English from the 16th to the 19th century
Seyfi Kenan • 367

 

 

Yazarlar için not

Önceki sayılar için tıklayınız. 

Yayın Kurulu

 

Yayım Tarihi: 21/06/2019

 

 

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler