YENİ SAYI: İslâm Araştırmaları Dergisi (42, 2019)

 

 

Jenerik ve İçindekiler
 

Makaleler

Ebû Bişr Mettâ’dan İbn Sînâ’ya Mantığın Konusu: Söz ve Lafızlar mı Yoksa kinci Makul Anlamlar mı?/ The Subject Matter of Logic from Abū Bishr Mattā to Avicenna: Vocal Forms or Second Intelligibles? 1
HARUN KUŞLU

Endülüs’te Bir İlim ve Kültür Şehrinin Doğuşu: Gırnata Örneği / The Birth of a City of Learning and Culture in Muslim Spain: The Case of Granada 29
C. ERSİN ADIGÜZEL

Köseç Ahmed Dede ve Şeyh Galib’in Mevlevî Âdap ve Erkânına Katkıları / The Contributions of Köseç Ahmed Dede and Shaykh Ghālib to Mawlawī Manners and Principles 61
AYŞEGÜL METE

 


Kitâbiyat


Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil b. İbrâhim el-Buhârî, el-Câmiu’s-sahîhu’l-müsnedü’l-muhtasar min hadîsi Resûlillâh sallallāhu aleyhi ve sellem
MEHMET ÖZŞENEL 149
 

Sonja Brentjes, Teaching and Learning the Sciences in Islamicate Societies
(800-1700)

TAHA YASİN ARSLAN 155

İbnü’l-Ezrak el-Fârikī, Târîhu Meyyâfârikīn
HALİL İBRAHİM HANÇABAY 160

Reşîdüddin Fazlullāh-ı Hemedânî, Letâyifü’l-hakāyik
TURGAY ŞAFAK 166

Elias Muhanna, The World in a Book: Al-Nuwayri and the
Islamic Encyclopedic Tradition

MUHAMMET ENES MİDİLLİ 173

 

Vefeyat

M. Nazif Şahinoğlu Hocamın Ardından (1936-2018)
HÜSEYİN ELMALI 181

Şeriat, Tarikat, Tanzimat: Butrus Abu-Manneh (1932-2018)
ABDULHAMİT KIRMIZI 189

Hadis Alanındaki Çalışmalarıyla Tanınan Hollandalı Oryantalist:
Harald Motzki (1948-2019)

RAHİLE KIZILKAYA YILMAZ 195


 

 

2019, 205 s.
ISSN 1301-3289

Tam Sayı İçin Tıklayınız  
 

Önceki Sayılara Ulaşmak  İçin Tıklayınız

 Yazım Tarihi : 28/06/2019

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler