TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlıkları Devam Ediyor

 

    

 TDV İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci edisyon hazırlık çalışmaları kapsamında 21 Haziran 2019 Cuma günü ansiklopedinin birinci edisyon ilim heyeti başkanları ve üyelerinden bir grupla “Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı” yapıldı.

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin güncellenip geliştirilerek öncelikle elektronik ortamda yayımlanması düşünülen ikinci edisyonuna yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında, matbu edisyondaki farklı alanları ve ilim dallarını ilgilendiren tüm maddelerin söz konusu alanların uzmanları tarafından tenkitçi bir yaklaşımla incelenmesi ve kapsam, muhteva, dil ve üslup, kaynakça ve telif-redaksiyon yöntemi vb. açılardan yeni esasların belirlenmesi amacıyla “TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayları” başlığı altında bir dizi çalıştay ve toplantı düzenlenmesi planlanmış olup bu çalıştayların ilki 19-21 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Daha önce hazırlatılan farklı alanlara dair yirmi iki raporun üç gün boyunca on iki farklı oturumda yaklaşık 160 ilim adamı ve akademisyen tarafından müzakere edildiği bu çalıştayda ortaya çıkan bazı sonuç ve tekliflerin değerlendirilmesi amacıyla 21 Haziran 2019 tarihinde ansiklopedinin birinci edisyonunda aktif görev almış ilim heyeti başkanı ve üyelerinden bir grupla İSAM Konferans Salonu’nda “Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı” yapıldı.

İSAM Başkanı Prof.Dr. Raşit Küçük’ün selamlama konuşmasıyla başlayan ve moderatörlüğünü İSAM Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez’in yürüttüğü toplantıda, İSAM Başkan Yardımcısı Doç.Dr. M. Suat Mertoğlu ikinci edisyon hazırlık çalışmalarının seyri hakkında bilgi verdi. Ardından İSAM Başkan Yardımcısı Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu 19-21 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen ilk çalıştayın kapsamı, gündemi ve sonuçları ile bundan sonra yapılması düşünülen diğer çalıştaylar hakkında bir bilgilendirme sunumu yaptı. Daha sonra toplantı katılımcılarının yürütülen süreç ve çalıştay sonuçları hakkında görüşlerini beyan ettikleri müzakere oturumuna geçildi. İSAM bahçesinde toplu fotoğraf çekiminin ardından akşam yemeği ile program nihayete erdi.

TDV İslâm Ansiklopedisi ikinci edisyon hazırlık çalışmaları önümüzdeki aylarda başka gruplarla yapılacak istişare toplantıları ve çalıştaylarla devam edecek.

 

19-21 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen birinci çalıştay için tıklayınız.

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Yayım Tarihi 28/06/2019 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler