3. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu tamamlandı

İSAM tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu 29 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılan değerlendirme toplantısı ve sertifika töreni ile tamamlandı.

İSAM 2012 yılında başlattığı İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında, 2013 yılından 2018 yılına kadar yılda iki dönem şeklinde ve üç ayrı seviyede düzenlediği Uluslararası Tahkik Kursları (toplam 23 kurs) yanında üç yıldır yılda bir kez düzenlediği Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursları ile yazma eserlerin neşri alanında yürüttüğü çalışmaları İslâm medeniyetinin tüm dillerini kapsayacak bir çerçeveye oturtma çabasındadır.

Bu kursların amacı, İslâm ilimlerine dair Arapça veya Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış yazma eserlerin tahkikli/tenkitli ilmî neşirlerinin yapılması konusunda uzman yetiştirmek ve özellikle Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar için ilmî bir standart oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

İlki 2013 yılı Eylül ayında düzenlenen Uluslararası Tahkik Kursu 2018 yılında beşinci yılını tamamlamış olup geçen beş yıllık süre zarfında 10’u Temel Seviye (Te’sîsiyye), 6’sı İleri Seviye (Mütekaddime) ve 7’si İhtisas Seviyesi (Tahassusıyye) olmak üzere toplamda 23 kurs gerçekleştirilmiştir. 2016 yılından bu yana üç kez düzenlenen Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu ile birlikte toplam 26 kurs düzenlenmiş oldu. Bu kurslara, büyük çoğunluğunu Türkiye’nin farklı üniversitelerinden öğretim üyeleri ya da yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin teşkil ettiği toplam 594 kursiyer katıldı ve sertifika aldı.

17-29 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen 3. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu da öncekiler gibi yoğun bir ilgiyle karşılaşmış ve başvuru yapan 220 araştırmacıdan 30’u kabul edilebilmiştir. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kurslarına bugüne kadar toplamda 839 kişi başvurmuş ve kontenjan yetersizliği nedeniyle bunların 90’ı kabul edilebilmiştir. 

Bu sene, on iki gün ve toplam 96 saat olarak planlanan 3. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu’nun 64 saatlik “teorik seminerler”den oluşan ilk safhası sekiz gün sürmüştür. “Tercüme-i Eyyühe'l-veled” adlı mensur ve “Risâle-i şurûṭi’s-salât” başlıklı manzum eserler üzerinden gerçekleştirilen “pratik safha” ise 32 saat sürmüştür.

29 Haziran 2019 Cumartesi günü 15:30’da İSAM Konferans Salonunda yapılan kapanış programı, İSAM Başkan Yardımcısı ve İkinci Klasik Dönem Projesi Koordinatörü Doç.Dr. Suat Mertoğlu’nun başkanlığındaki Değerlendirme Oturumu ile başladı. Mertoğlu, tenkitli neşir kurslarının müfredat bakımından sürekli geliştirildiğine ve yıldan yıla artan ilgiye dikkat çekti. Ardından söz alan Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursları akademik koordinatörü Doç.Dr. Berat Açıl ve tertip heyeti üyeleri Prof.Dr. Sadık Yazar, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Turgut ve Doç.Dr. Özgür Kavak kurslar hakkındaki kanaatlerini dile getirdiler. Kursiyerlerin görüş ve temennileriyle son bulan bu oturumun ardından sertifika takdim törenine geçilerek programı tamamlayan 30 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

KURS PROGRAMI

Akademik Danışma ve Tertip Heyeti


Doç.Dr. Berat Açıl (Koordinatör)
Prof.Dr. Sadık Yazar
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Turgut
Doç.Dr. Özgür Kavak
(Teorik derslerden sonra biri mensur diğeri manzum iki eser üzerinden yürütülen pratik/uygulama seminerler de bu isimler tarafından yürütülmüştür.)

Teorik Dersler: 

Arşiv Kaynaklarının Kullanımı ve Neşri, 2 Saat Teorik-2 Saat Pratik
Çeviriyazı, İmla ve Noktalama, 2 Saat Teorik-2 Saat Pratik
Dil İçi Çeviri ve Notlandırma, 2 Saat Teorik-2 Saat Pratik
Fark Gösterme: Aparat, Varyant Esasları, 2 Saat Teorik
İktibas Uygulaması, 2 Saat Teorik
Manzum Metinlerin Neşri, 2 Saat Teorik-2 Saat Pratik
Mensur Eserlerin Neşri ve İnşa Geleneği, 2 Saat Teorik-2 Saat Pratik
Metin Tamiri, Metne Müdahale, 2 Saat Teorik-2 Saat Pratik
Nüsha Şeceresi Oluşturma ve Nüsha Tavsifi, 2 Saat Teorik-2 Saat Pratik
Tarih Metinlerinin Neşri, 2 Saat Teorik-2 Saat Pratik
Tenkitli Neşir İçin Temel Kaynaklar ve Eser-Konu Tespiti, 2 Saat Teorik-2 Saat Pratik
Tenkitli Neşir Nazariyesi, 2 Saat Teorik
Tenkitli Neşirde Bilgisayar Kullanımı: Word ve Dizin, 2 Saat Teorik
Tenkitli Neşirde Tarihsel Dilbilgisinin Önemi, 2 Saat Teorik-2 Saat Pratik
Türkçe Dinî Metinlerin Neşri, 2 Saat Teorik-2 Saat Pratik
Türkiye'de Tenkitli Neşir Tarihi, 2 Saat Teorik
Uygulama: Çeviriyazı, İmla ve Noktalama, 2 Saat Teorik
Yazma Bilgisi I: Cilt, Kâğıt, Mürekkep, Yazı Türleri, Tezhip, 2 Saat Teorik-2 Saat Pratik
Yazma Bilgisi II: Yazmadaki Kayıtlar, 2 Saat Teorik-2 Saat Pratik
Nihai Uygulama Dersleri, 32 Saat Pratik

Teorik dersler şu isimler tarafından verilmiştir:

Prof.Dr. Abdülkadir Özcan, Prof.Dr. Bilgin Aydın, Prof.Dr. Hanife Koncu, Prof.Dr. İhsan Fazlıoğlu, Prof.Dr. M. Fatih Köksal, Prof.Dr. Mustafa Koç, Prof.Dr. Mücahit Kaçar, Prof.Dr. Sadık Yazar, Doç.Dr. Ahmet Tanyıldız, Doç.Dr. Berat Açıl, Doç.Dr. Ersen Ersoy, Dr.Öğr. Üyesi Ali E. Özyıldırım, Dr.Öğr. Üyesi Ali İhsan Akçay, Dr.Öğr. Üyesi Hilal Kazan, Dr.Öğr. Üyesi Kadir Turgut ve Dr.Öğr. Üyesi Kenan Özçelik

Ders programını görmek için tıklayınız.

Daha önceki Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Metin Neşri Kursları için tıklayınız.

Uluslararası Tahkik Kursları hakkında bilgi için tıklayınız.

Yayım Tarihi 16/07/2019  

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler