İSAM Kadı Sicili ve Ulema Sicil Dosyaları Veritabanları Güncellendi

 

 

Muhtelif arşivlerden temin edilen 56 kadı sicili ve arşiv defteri İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü’nce hazırlanarak araştırmacıların kullanımına sunuldu. Böylece İSAM Kadı Sicilleri Kataloğu Veritabanı’nda bulunan ve İSAM Kütüphanesi’nde dijital olarak erişilebilen kadı sicili ve arşiv defteri sayısı 35.300’e ulaştı.

Ayrıca yeni tasnif edilen 6.835 Şeyhülislâmlık (Bâb-ı Meşihat) ulema sicill-i ahval dosyası da kütüphanemiz araştırmacılarının istifadesine sunulmuştur.

 

Kadı Sicilleri Kataloğu Veritabanı’nda tarama yapmak için tıklayınız.

Ulema Sicil Dosyaları Veritabanı’nda tarama yapmak için tıklayınız.

Yayım Tarihi 10/09/2019  

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler