LADEP 14. Dönem (2019-2020) Müracaatları Başladı!

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) bünyesinde 2006 yılından bu yana İstanbul’daki İslâmî ilimler ve ilâhiyat fakültelerinin lisans müfredatını desteklemek amacıyla geliştirilen Lisans Akademik Destek Programı (LADEP) 14. Dönem (2019-2020) müracaatları 19 Eylül-3 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

Temel İslâm ilimleri merkezli bir program olan LADEP diğer disiplin ve ilgi alanlarında çeşitli çalışmaları içerse de ağırlıklı olarak Fıkıh, Tefsîr, Hadîs ve Kelâm ilimlerine dâir seminerlerden oluşuyor.

Ayrıca programa kabul edilen öğrencilere İSAM Kütüphanesi’nden istifade imkanı da sağlanmaktadır.

LADEP'e iki ayrı aşamada öğrenci kabul edilmektedir: 

  •   Lisans 1. sınıf öğrencileri (birinci aşama)
  •     Lisans 2. sınıf öğrencileri (ikinci aşama)

 

LADEP kabul şartları, içeriği, süresi hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için: http://www.isam.org.tr/ladep/ 


LADEP’e dair sorularınız için: ladep@isam.org.tr

 

Yayım tarihi: 18.09.2019         

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler