el-Müntekā min ismeti’l-enbiyâ, Nûreddin es-Sâbûnî (ö. 580/1184)

 
thk. Mehmet Bulut

Peygamberlerin sıfatlarını, özellikle mâsum (günahsız) oluşlarını konu edinen kitaplar arasında Buharalı Mâtürîdî kelâmcılardan Nûreddin es Sâbûnî’nin (ö. 580/1184) el-Müntekā min ismeti’l-enbiyâ adlı eserinin önemli bir yeri vardır. 

Sâbûnî bu kitabını, Ebü’l-Hüseyin Muhammed b. Yahyâ el-Beşâğarî’nin (IV./X. asır) halk arasında İsmetü’l-enbiyâ diye meşhur olan Keşfü’l-gavâmız fî ahvâli’l-enbiyâ adlı eserini kısaltmak suretiyle yazmıştır. Arapça olarak yazılan ve daha ziyade peygamberlerle ilgili âyetlerin tefsiri ve açıklaması mahiyetinde olan bu eser “peygamberlerin ismeti” konusunda şimdiye kadar yazılanların en hacimli ve doyurucu olanıdır.

2. bs. – İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2019

28, 331 s.

ISBN: 978-605-7519-70-2

 

Arapça jenerik, içindekiler ve önsöz için tıklayınız.

Türkçe jenerik, içindekiler ve önsöz için tıklayınız.

Yayım Tarihi: 18/10/2019

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler