Kitâbü Takrîbi’l-garîb, Kâsım b. Kutluboğa (ö. 879/1474)

thk. Osman Keskiner

Meşhur Hanefî fakihi ve hadis âlimi İbn Kutluboğa’nın Kitâbü Takrîbi’l-garîb adlı garîbü’l-hadise dair yazdığı eser Dr. Öğretim Üyesi Osman Keskiner’in tahkikiyle İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

Kitap, Hanefî mezhebinin klasikleri arasında yer alan Kudûrî’ye (ö. 428/1036) ait el-Muhtasar’a, talebesi Akta‘ tarafından yapılan şerhte geçen ahkâm hadislerindeki garip kelimelere İbn Kutluboğa’nın yaptığı açıklamaları içermektedir. İbn Kutluboğa, ilgili hadisleri zikretmeden sadece garip kelimeleri açıklamıştır. Bu durumun eserden istifadeyi azaltacağı düşünülerek eserin neşrinde Akta‘ın Şerhu Muhtasari’l-Kudûrî’de delil olarak zikrettiği ilgili hadislere de yer verilmiştir. Hadislerin metne eklenmesiyle eserin, ilgili hadislerde geçen garip kelimelerin açıklandığı bir sözlük olması yanında, V. (XII.) asır Bağdat Hanefîleri’nin fıkhî meselelerde delil olarak kullandığı hadis ve âsârı gösteren bir tür ahkâm hadisleri mecmuası haline getirilmesi de hedeflenmiştir.

 

 

İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 2019

52, 404 s.

ISBN 978-605-7519-66-5

 


Arapça jenerik, içindekiler ve önsöz için tıklayınız.

Türkçe jenerik, içindekiler ve önsöz için tıklayınız.
Yayım Tarihi: 18/10/2019

 

 
Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  PROJELER
           Erken Klasik Dönem Projesi
           TDV İslam Ansiklopedisi Projesi
           TDV Temel İslam Ansiklopedisi Projesi
           Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP)
           İkinci Klasik Dönem Projesi
              - İkinci Klasik Dönem Proje...
           Elektronik Yayın Projesi
           İstanbul Tarihi Projesi
           Kadı Sicilleri Projesi