TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayları Tamamlandı

  

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci edisyonuna yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında planlanan çalıştaylar tamamlandı. Ansiklopedi’de yer alan farklı alanların her biriyle ilgili değerlendirmelerin gündeme alındığı Nisan ayındaki ilk çalıştayın ardından tüm alanları ilgilendiren konuların ele alındığı dört çalıştay Ekim ayı içerisinde gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından planlanan ve yürütülen bir proje olan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin birinci edisyonu 2016 yılı sonunda tamamlandı. 2015 yılından bu yana sürdürülen TDV İslâm Ansiklopedisi’ni elektronik bir ansiklopediye dönüştürme projesi kapsamında, matbu olarak yayımlanan birinci edisyon maddelerinin elektronik ortamda güncellenmesine yönelik çalışmaların yanı sıra Ansiklopedi’nin ikinci edisyonunun hazırlanması için de hazırlıklar İSAM bünyesinde sürdürülüyor.

Bu çerçevede İkinci Edisyon Hazırlık Çalışmaları Çalıştay Tertip Heyeti tarafından planlanıp icra edilen çalıştayların ilki, 19-21 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Matbu edisyondaki farklı alanları ve ilim dallarını ilgilendiren tüm maddelerin söz konusu alanların uzmanları tarafından tenkitçi bir yaklaşımla incelenmesi ve kapsam, muhteva, dil ve üslup, kaynakça ve telif-redaksiyon yöntemi vb. açılardan yeni esasların belirlenmesi amacıyla planlanan bu çalıştaydan önce farklı alanlara dair 22 rapor hazırlatıldı, ardından üç gün boyunca on iki farklı oturumda yaklaşık 160 ilim adamı ve akademisyen tarafından ilgili konular müzakere edildi. Bu çalıştayda ortaya çıkan bazı sonuç ve tekliflerin değerlendirilmesi amacıyla 21 Haziran 2019 tarihinde ansiklopedinin birinci edisyonunda aktif görev almış ilim heyeti başkanı ve üyelerinden bir grupla İSAM Konferans Salonu’nda “Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı” yapıldı.

Birinci edisyonun değerlendirilmesi ve ikinci edisyona yönelik esasların belirlenmesi amacıyla planlanan ve ansiklopedinin tüm alanlarını ilgilendiren dört çalıştay ise Ekim ayı içerisinde gerçekleştirildi:

11 Ekim 2019 Cuma günü gerçekleştirilen Atıf ve Kaynakça Esasları Çalıştayı’nda gün boyu devam eden üç oturumda farklı alanlardan 12 uzman eşliğinde, TDV İslâm Ansiklopedisi’nin atıf ve kaynakça esasları gözden geçirildi ve ikinci edisyona yönelik olarak teklifler alındı. 

12 Ekim 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilen Görselleştirme ve Tasarım Çalıştayı’nda 10 uzman eşliğinde üç oturumda öncelikle dijital bir ansiklopedi olarak kurgulanacak olan ikinci edisyonun tasarımında bulunması gereken ögeler ve bu kapsamda yapılan teklifler ile öneriler değerlendirmeye alındı.

18 Ekim 2019 Cuma günü gerçekleştirilen İmlâ Esasları Çalıştayı’nda gün boyu devam eden üç oturumda 13 uzman eşliğinde ansiklopedi imlâsı gözden geçirilmiş ve ikinci edisyona yönelik olarak teklifler alınmıştır.

25 Ekim 2019 Cuma günü gerçekleştirilen Ansiklopedicilik ve Dijital Yayıncılık Çalıştayı’nda 12 uzman eşliğinde üç oturumda Birinci Edisyon hedef kitle, kapsam ve muhteva, dil ve üslup, atıf ve kaynakça esasları, telif ve redaksiyon esasları, görselleştirme ve tasarım gibi farklı açılardan değerlendirilmiş, dijital bir ansiklopedi olarak kurgulanan ikinci edisyona yönelik teklif ve öneriler değerlendirmeye alınmıştır.

Bundan sonraki süreçte Nisan ve Ekim çalıştaylarının sonuç ve çıktılarını da dikkate alarak İkinci Edisyon Raporu hazırlanacaktır. Bu rapor ışığında ilmî ve teknik heyetler oluşturularak TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon çalışmalarına fiilen başlanacaktır.

Çalıştay Tertip Heyeti

Doç.Dr. M. Suat Mertoğlu (Başkan)
Doç.Dr. Hikmet Yaman
Doç.Dr. Tuncay Başoğlu
Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu
Dr.Öğr. Üyesi Eyyüp Said Kaya
Dr.Öğr. Üyesi M. Macit Karagözoğlu
Dr.Öğr. Üyesi Yunus Uğur
Dr. Arzu Güldöşüren (Sekreterya)

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

Yayım Tarihi 06/11/2019  

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler