İSAM Yayın Kurulu

İSAM YAYIN KURULU

Başkan

Prof.Dr. Mürteza BEDİR

Üyeler

Prof.Dr. M. Suat MERTOĞLU

(Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Tahsin ÖZCAN

(Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Ömer TÜRKER

(Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. İlhan KUTLUER

(Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Mustafa SİNANOĞLU

(İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Prof.Dr. Asım Cüneyd KÖKSAL

(Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Ş. Tufan BUZPINAR

(Medipol Üniversitesi)

Prof.Dr. Halit ÖZKAN

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof.Dr. Salime Leyla GÜRKAN

(İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Doç.Dr. Talha ÇİÇEK

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Doç.Dr. Ahmet Murat ÖZEL

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

 Doç.Dr. Aynur ERDOĞAN COŞKUN

(İstanbul Üniversitesi)

Doç.Dr. Yaşar ÇOLAK

(İSAM Başkan Yardımcısı)

Yayın Müdürü

Erdal CESAR

Yayın Editörü

Dr. Mustafa DEMİRAY

Yayın Takip Sorumlusu

Sema DOĞAN

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Kurumsal
           Dijitalleşme Proje Birimi
           Yönetim ve Teşkilat Şeması
           Araştırma ve Proje Birimleri
              - Ansiklopedi Yayın Kurulu ...
              - İSAM Tahkik Yayın Kurulu
              - İSAM Yayın Kurulu
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - Araştırmacı Yetiştirme Pr...
              - Ansiklopedi Proje Birimi
              - Araştırma Geliştirme Proj...
           İdarî Birimler
           Misyon
           Tarihçe