Kadı Sicilleri Külliyatı Dijital Olarak 100 Deftere Ulaştı

 

İSAM tarafından 2014 yılında dijital olarak Türkçe transkripsiyonlarıyla birlikte erişime açılan XVI. ve XVII. yüzyıllara ait 40 İstanbul sicil defterine ek olarak, 1557-1911 dönemine ait 60 defter daha dijital olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Kadı sicilleri yani Osmanlı mahkeme defterleri Osmanlı araştırmaları bakımından büyük bir önem arzeden hukuki belgelerdir. Kadı sicillerinde sadece mahkemeye intikal etmiş hukukî ihtilâfların kayıtları değil, bunların yanı sıra günümüzdeki noter kayıtlarına benzeyen işlemler, vakıf senetleri, satım, bağış, ödünç işlemleri; belediyecilikle ilgili belgeler ve düzenlemeler, pazarlarda satılan ürünlerin fiyatları; esnaf, zanaatkâr ve ticaret erbabına yönelik belgeler; miras taksimleri, vasiyetler, evlenme ve boşanmalar gibi medenî hukuka dair kayıtlar; vakıflara ve/veya kamuya ait binaların imar ve tamirine ilişkin merkezden gelen hüküm ve fermanların sûretleri de yer almaktadır. Bu yönleriyle kadı sicilleri Osmanlı toplumunun kültürel hayatının en ince ayrıntılarına nüfuz etme imkânı sunmaktadır.

İSAM, Kadı Sicilleri Projesi kapsamında İSAM Kütüphanesi bünyesinde araştırmacıların istifadesine sunduğu Osmanlı Devleti’nin çeşitli bölgelerine ait 23 bin sicil defteri arasından İstanbul mahkeme defterlerinden (Sur içi İstanbul, Üsküdar, Galata, Eyüp) XVI. ve XVII. yüzyıllara ait genel fikir vermesi amacıyla seçilen 40 defteri 2010 Avrupa Kültür Ajansı’nın desteğiyle hazırlamış ve 2012 yılında matbu, 2014 yılında ise dijital olarak yayımlamıştır. 2019 yılında ise İBB Kültür A.Ş. ve Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi ortaklığı çerçevesinde yine İstanbul mahkemelerinden 1557-1911 yıllarına ait 60 defterin transkripsiyonu yayımlanmıştır. Bu yayımlanan ciltlerle birlikte 100 cilde ulaşan İstanbul Kadı Sicilleri Külliyatına hem orijinal metinleri hem de latin harfli transkripsiyonlarıyla http://www.kadisicilleri.org/ adresinden ücretsiz olarak erişim sağlanabilir.

 

Yayımlanmış ciltleri görmek için tıklayınız

Kadı Sicilleri Projesi İnternet sitesi için tıklayınız

 

 
 

 

 

 

Yayım Tarihi 26/11/2019

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler