Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı Güncellendi

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı Güncellendi

İSAM Elektronik Yayın Projesi kapsamında, İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü tarafından  geliştirilen Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerde yayımlanmış makalelerden oluşmaktadır.

Veri tabanımıza Felsefe Mecmuası (nşr. Baha Tevfik), Yeni Mecmua (nşr. Mehmed Talat), İctimaiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Türkiyat Mecmuası, Hürriyet-i Fikriyye [Serbest Fikir, Uhuvvet-i Fikriyye]  (nşr. İsmail Haydar Kemal), Habl-i Metin  (nşr. İbn Himmet Mehmed Nurullah), Musavver Muhit (nşr. Faik Sabri Duran), İstişare (nşr. Suat Muhtar), Milli Mecmua (nşr. Mehmed Ali), Meslek-i İctimai (nşr. Mehmed Ali) dergilerine ait 2.761 makalenin künyesi eklenmiştir. Böylece Osmanlıca Makaleler Veri Tabanımızda yer alan 34.271 makalenin künyesi ile PDF tam metinleri araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

Veri tabanına son bir haftada, bir ayda ve üç ayda eklenen makaleleri sorgulama seçenekleri bulunmaktadır. Veri tabanımız devamlı geliştirilerek yeni makaleler eklenmeye çalışılmaktadır. Osmanlıca makale tavsiyeleriniz için kutuphane@isam.org.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

 

Veri tabanına ulaşmak için tıklayınız.

Veri tabanında yer alan dergileri görmek için tıklayınız.

Yayın Tarihi 10/01/2020

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler