Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tecrîdi’l-akāid, Hâşiyetü’t-Tecrîd, Cürcânî’nin minhüvâtı ve başka haşiye notlarıyla birlikte

Mahmûd b. Abdurrahmân el-İsfahânî (ö. 749/1349) - Seyyid Şerîf el-Cürcânî (ö. 816/1413)
thk. Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, Salih Günaydın, Muhammed Yetim

  

Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulan Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Hâşiyetü’t-Tecrîd’inin yayımlanması Tecrîd literatürü üzerine Türkçe ve Arapça olarak kaleme alınan bir ciltlik dirase/inceleme bölümü ve iki ciltlik Arapça tahkik olmak üzere üç cilt olarak gerçekleştirildi.

Yapılan tahkik çalışmasında,

a)      Nasîrüddîn-i Tûsî’nin (ö. 672/1274) felsefi kelama dair eseri Tecrîdü’l-akāid’i,

b)      VIII. (XIV.) yüzyıl Eş‘arî kelamcısı ve Şâfiî fakihi Mahmûd b. Abdurrahman el-İsfahânî’nin (ö. 749/1349) bu eser üzerine yazdığı şerhi Tesdîdü’l-kavâid’i,

c)      Çok yönlü Hanefî-Eş‘arî âlimi Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin (ö. 816/1413) bu şerh üzerine kaleme aldığı haşiyesi,

d)      Bu haşiyeye dair kendisine ve bazı Osmanlı âlimlerine ait notlar yer almaktadır.

Eser, Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, Salih Günaydın, Muhammed Yetim tarafından tahkik edildi. İslam Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında bir ciltlik inceleme bölümü ile birlikte üç cilt olarak (I. cilt: inceleme, II ve III. ciltler: Arapça metin) hazırlanarak yayımlandı.

Kendisinden sonra gelen çalışmaları etkileyen ve gelenek oluşturan klasik bir kelam metni olan Tecrîdü’l-akāid, bu geleneği oluşturan şerh, haşiye ve tâliklerle birlikte özellikle İslam eğitim tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Tecrîd literatürünün erken şerhler kuşağının en meşhur metni İsfahânî’ye ait Tesdîdü’l-kavâid ise, bu şerh üzerine üzerine kaleme alınan haşiyeler arasında en önemlisi de hiç şüphesiz Cürcânî’nin haşiyesidir. Elinizdeki yayın, toplamda iki cilt tutacak olan ve özenli bir tahkikle ortaya konan Arapça metin kısmının ilk cildinin yanı sıra, Tecrîd literatürü üzerine Türkçe ve Arapça olarak kaleme alınan müstakil bir dirase/inceleme cildinden oluşmaktadır. Bu çalışma, dört katmanlı metin ilişkisini ve muhakkik notlarını rahat takip edilebilir bir tasarımla okuyucuya sunması yönüyle ayrıcalık arz  etmektedir.
Yurt içinde baskısı ve dağıtımı üç cilt olarak TDV Yayınlarınca yapılmakta olan eserin, yurt dışı baskısı ve dağıtımı iki cilt olarak Beyrut’ta Darulrayaheen Yayınları tarafından yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beyrut: İSAM Yayınları & TDV Yayınları & Darulrayaheen, I-III, 2020; I-II, (2. bs.) 2021**

 

ISBN / SAYFA

Karton kapak versiyonu:  

978-625-7069-57-1 (Tk.)

978-625-7069-58-8 (I. cilt), 167 + 173 sayfa

978-625-7069-59-5 (II. cilt), 432 sayfa

978-625-7069-60-1 (III. cilt), 632 sayfa

 

Prestij versiyon: 

978-625-7069-45-8 (Tk.) 

978-625-7069-46-5 (I. cilt), 167 + 173 sayfa

978-625-7069-47-2 (II. cilt), 432 sayfa

978-625-7069-48-9 (III. cilt), 632 sayfa 

 

Türkçe jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız.

Arapça jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız.

 

Karton kapak versiyonunu satın almak için tıklayınız.

Prestij versiyonu satın almak için tıklayınız.

 

 Yayım Tarihi: 20/08/2020

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler