YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (56, 2020)

  Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 56, 2020 ISSN: 0255-0636
 
 

 

 

 

İÇİNDEKİLER 

 

 

Research on the Türbe Complex of Suleiman the Magnificent in Szigetvár and its Fortification / Kanunî Sultan Süleyman Türbesi, Külliyesi ve Onlara Ait Palanka Üzerine Araştırmalar • 1-23 

NORBERT PAP – MÁTÉ KITANICS 

 

Bevanda asiatica: Scholarly Exchange between the Ottomans and Europeans on Coffee / Bevanda asiatica: Osmanlılar ve Avrupalılar Arasında Kahve Hakkında Bilgi Alışverişleri • 25-47 

DUYGU YILDIRIM 

 

Rıdvan Ağa’dan Süleyman Bey’e (1634-1774): Osmanlı Elçilik Heyetlerinin Avusturya Devlet Arşivindeki İzleri / From Rıdvan Ağa to Süleyman Bey (1634-1774): The Traces of the Ottoman Delegations in the Austrian State Archive • 49-96 

HÜSEYİN ONUR ERCAN 

 

Yerel Reform – Horizontal Modernleşme: Erken Tanzimat Osmanlı Selanik’inde Karantina Uygulaması / Local Reforms - Horizontal Modernization: Quarantine in the Early Tanzimat Ottoman Salonica • 97-142 

GÜLAY TULASOĞLU 

 

Vak‘a-i Hayriyye Sonrasında İstanbul’un Sosyal Yapısının Ana Hatlarına Dair Yeni Bazı Veriler: 1830-31 Devresine Ait İstanbul Nüfus Sayımı Hulasa Pusulası / New Data on the Main Features of the Social Structure of Istanbul in the Aftermath of the Vak‘a-i Hayriyye: A Summary Inventory of the Istanbul Population Census for the Period of 1830-31 • 143-224 

SELÇUK AKŞİN SOMEL
 

Osmanlı Matbuatında Acemler: Şirket-i Sahafiye-i İraniye / ‘Ajams in Ottoman Printing: Iranian Book Company (Şirket-i Sahafiye-i İraniye) • 225-258 

FİLİZ DIĞIROĞLU 

 

The Ottoman Response to Laurence Oliphant’s Project of Jewish Settlement in Palestine (1879-1882) / Laurence Oliphant’ın Filistin’e Yahudi İskânı Projesine Osmanlı Cevabı (1879-1882) • 259-286 

Ş. TUFAN BUZPINAR
 

 

ARAŞTIRMA NOTLARI 

 

1455 Tarihli İstanbul Tahrir Defteri’nin Kayıp Sayfaları

Feridun M. Emecen • 287-317

 

 

KİTABİYAT 

 

Hüseyin Yılmaz, Caliphate Redefined: The Mystical Turn in Ottoman Political Thought

Abdurrahman Atçıl • 319-322

 

Ali Emre Özyıldırım, Mâşî-zâde Fikrî Çelebi ve Ebkâr-ı Efkâr’ı: On Altıncı Yüzyıldan Sıradışı Bir Aşk Hikâyesi

Bahadır Sürelli • 323-330

 

Leslie Pierce, Hürrem Sultan

Duygu Tanıdı • 331-334 

 

Nurcan Yazıcı Metin, Devlet Kapısı: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Hükümet Konaklarının İnşa Süreci ve Mimarisi

Yıldıray Özbek • 335-339 

 

Vural Genç, Acem’den Rum’a Bir Bürokrat ve Tarihçi: İdris-i Bidlîsî (1457-1520)

Mehmet İpşirli • 340-343 

 

Kemal Beydilli, İki İbrahim: Müteferrika ve Halefi

Seyfi Kenan • 344-346

 

Yazarlar için not

Önceki sayılar için tıklayınız. 

Yayın Kurulu

 

 

 

Yayım Tarihi: 03/12/2020

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler