Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı Güncellendi

Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan ve sürekli geliştirilen Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı’na Büyük Mecmua (nşr. Sabiha Zekeriya], Sa’y ü Amel (nşr. Osman Kahraman), Hukuki Bilgiler Mecmuası (nşr. Milaslı Gad Franco), Kanun-i Esasi (nşr. İttihad ve Terakki Cemiyeti) ve Mecmua-i Muallim (nşr. Muallim Naci) dergilerine ait 1.413 makale daha eklenmiştir. Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı’nından 36.323 makalenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşılabilir.

Veri tabanına son bir haftada, bir ayda ve üç ayda eklenen makaleleri sorgulama menüsü vardır.

Veri tabanına ulaşmak için tıklayınız.

Veri tabanında yer alan dergiler için tıklayınız.

Osmanlıca dergi tavsiyelerinizi kutuphane@isam.org.tr adresine iletebilirsiniz.

 

Yayım tarihi: 29/01/2021

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 


İSTANBUL KADI SİCİLLERİ


 
     

  Haberler
           Haberler