İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

 

et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd, I-II

Hüsâmeddin Hüseyin es-Siğnâkī

thk. Ali Tarık Ziyat Yılmaz

 

Daha çok Hanefî fıkıh klasiği el-Hidâye üzerine yazdığı en-Nihâye adlı şerhiyle tanınan Hüsâmeddin Hüseyin es-Siğnâkī, Hanefî-Mâtürîdî geleneğinin kendi dönemindeki önemli temsilcilerinden biridir. Siğnâkī’nin bu şerhi, Hanefî-Mâtürîdî kelam geleneğinde önemli bir yeri bulunan Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin (ö. 508/1115) kelam eseri et-Temhîd li-kavâidi’t-tevhîd üzerine yazılmış tek şerh olma özelliğine sahiptir.

Siğnâkī, et-Tesdîd adlı bu şerhinde başta müellifin Tebsıratü’l-edille’si olmak üzere, Mâtürîdî geleneğin diğer iki önemli eseri -Nûreddin es-Sâbûnî’ye (ö. 580/1184) ait- el-Kifâye ile -Alâeddin el-Üsmendî’ye (ö. 552/1157) ait- Lübâbü’l-kelâm’dan sıkça nakilde bulunarak âdeta bu eserleri özetlemiştir.

Osmanlı ulemasından Beyâzîzâde Ahmed Efendi’nin (ö. 1098/1687) İşârâtü’l-merâm’da bir-çok defa et-Tesdîd’e atıfta bulunmuş olması esere Osmanlı uleması tarafından da müracaat edildiğini göstermektedir.

Eser, metin-şerh takibini kolaylaştıran bir tasarımla ilim dünyasının istifadesine sunulmuştur. Eser prestij ve karton kapak olmak üzere iki versiyon olarak basılmıştır.

 

Ankara - İstanbul: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2020

 

ISBN / Sayfa

Karton kapak versiyon:

978-625-7205-81-8 (Tk.)

978-625-7205-82-5 (I. cilt), 69 + 351 s.

978-625-7205-83-2 (II. cilt), 516 s.

 

Prestij versiyon:

978-625-7205-78-8 (Tk.)

978-625-7205-79-5 (I. cilt), 69 + 351 s.

978-625-7205-80-1 (II. cilt), 516 s.

 

Türkçe jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız

Arapça jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız

 

Karton kapak versiyonu satın almak için tıklayınız

Prestij versiyonu satın almak için tıklayınız


 

Yazım Tarihi: 11.02.2021 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler