İSAM’ın Kurumsal Kimliği ve Logosu Yenilendi

 

 

Otuz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan İSAM, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’de İslam araştırmaları alanında gerçekleştirdiği projelerle, programlarla ve yayınlarla alanının öncü müesseselerinden biri olmuştur. Kendi projelerinde ve yayınlarında koyduğu standartlar pek çok farklı kuruma örnek olan İSAM, TDV İslâm Ansiklopedisi’nin tamamlanmasından (2014) sonra Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi ile eş güdüm halinde yürüttüğü “yeniden yapılandırma” süreci kapsamında kurumsal kimliğini ve logosunu yenileme çalışmasını 2019 yılında başlatmıştı.

Logo, kurumsal renkler ve kurumsal yazı tipolojisini içeren yeni kurumsal kimlik çalışması sürecinde, alanında uzman farklı tasarımcılarca sunulan taslak çalışmalar İSAM Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen seçici bir kurul tarafından, kurul dışından uzman görüşleri de alınarak değerlendirildi. İSAM’ın gelecek vizyonunu da göz önünde bulunduran ve marka değeri taşıyan “İSAM” kısa adı üzerinde yoğunlaşan logo tasarımı başarılı bulundu ve TDV Mütevelli Heyeti’nin onayı ile 2021 yılı itibariyle kullanılmaya başlandı.

Logo kullanım kılavuzunu indirmek için lütfen tıklayın.


Yayım Tarihi: 16/03/2021

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler