Etkinlik: Tecridden Tahkike Haşiye-i Tecrid’in Hikayesi

Yakın zamanda üçüncü cildi de İSAM tarafından neşredilen Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin (ö. 816/1413) Haşiyetü’t-tecrîd eseri için 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 20.00’da Facebook üzerinden canlı panel düzenlenecektir.

Haşiyetü’t-tecrîd eseri, 2020 yılında İSAM Yayınları’ndan biri dirase/inceleme ve ikisi tahkik cildi olmak üzere üç cilt olarak yayımlanmıştır. Yapılan tahkik çalışmasında, Nasîrüddîn-i Tûsî’nin (ö. 672/1274) felsefi kelama dair eseri Tecrîdü’l-akāid’i, Mahmûd b. Abdurrahman el-İsfahânî’nin (ö. 749/1349) bu eser üzerine yazdığı şerhi Tesdîdü’l-kavâid’i, Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin (ö. 816/1413) bu şerh üzerine kaleme aldığı haşiyesi ve bu haşiyeye dair kendisine ve bazı Osmanlı âlimlerine ait notlar yer almaktadır. Kendisinden sonra gelen çalışmaları etkileyen ve gelenek oluşturan klasik bir kelam metni olan Tecrîdü’l-akāid, bu geleneği oluşturan şerh, haşiye ve tâliklerle birlikte özellikle İslam eğitim tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Tecrîd literatürünün erken şerhler kuşağının en meşhur metni İsfahânî’ye ait Tesdîdü’l-kavâid ise, bu şerh üzerine kaleme alınan haşiyeler arasında en önemlilerinden biri Cürcânî’nin haşiyesidir.

Tuncay BAŞOĞLU’nun moderatörlüğünü yapacağı panelde eserin muhakkikleri Eşref ALTAŞ, Salih GÜNAYDIN, Muhammed YETİM ve Muhammet Ali KOCA Cürcâni ve Tecrid Haşiyesi’nin farklı yönlerine dair tebliğlerini sunacaklar. 26 Haziran 2021 Cumartesi saat 20.00’da gerçekleştirilecek olan program, İSAM’ın kurumsal Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.

 

 

 

Yazım Tarihi: 23/06/2021

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
              - Etkinlik: Tecridden Tahki...
              - Panel: Modern Devlet'e Gi...
              - Muslims and Islamic Studi...
              - Medyada İslâm Algısı
              - Medyada İslâm Algısı
              - İslâmî Düşünce ve Uygulam...
              - Molla Sadra ve Aşkın Hikm...
              - XXI. Yüzyılda İslâm Toplu...
              - İslâm ve İnsan Hakları
              - Muhammed Hamidullah'ı Anm...
              - İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler