İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

Şerhu Ukūdi resmi’l-müftî

İbn Âbidîn (ö. 1252/1836)
thk. Şenol Saylan

 

Şerhu Ukūdi resmi’l-müftî, mezhep içi bir faaliyet olarak yürütülen tercih ve iftâ işlerini tanzim eden prensipleri sistematik biçimde inceleyen önemli bir eserdir. Osmanlı son döneminin önde gelen ve tanınmış Hanefî fakihlerinden İbn Âbidîn tarafından kaleme alınan eser, Hanefî mezhebi özelinde “fetva usulü” veya diğer adıyla “resmü’l-müftî” alanında yazılmış müstakil eserlerin en kapsamlısı ve bilinenidir.

Tanınırlığına ve sahip olduğu öneme rağmen yazmalarına dayalı ilmî bir neşre şu ana kadar konu edilmeyen eser, genel ilmî ölçülere ve İSAM Tahkikli Neşir Esasları’na (İTNES) uygun olarak yayıma hazırlanmıştır. TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında yayımlanan çalışmada, Hint-Pakistan kökenli âlimlerin eser üzerine yazdıkları tâliklerde/haşiyelerde yer alan; açıklayıcı, düzeltici ve ilave bilgi içeren nitelikli notlar da dikkate alınmıştır.

 

   

 


Ankara – İstanbul: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2021
 


ISBN / Sayfa:

Karton kapak versiyon: 978-625-7581-04-2 / 61, 235 s.

Prestij versiyon: 978-625-7581-03-5 / 61, 235 s.

Türkçe jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız

Arapça jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız


Karton kapak versiyonu satın almak için tıklayınız

Prestij versiyonu satın almak için tıklayınız

 

 

Yazım Tarihi: 06.08.2021  

 

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler