İkinci Klasik Dönem Projesinden Yeni Yurt Dışı Baskılar

İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında hazırlanan ve Yurt içi baskısı ve dağıtımı TDV Yayınlarınca yapılmakta olan iki eserin; Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tecrîdi’l-akāid - Hâşiyetü’t-Tecrîd - Cürcânî’nin minhüvâtı ve başka haşiye notlarıyla birlikte (Mahmûd b. Abdurrahmân el-İsfahânî - Seyyid Şerîf el-Cürcânî, thk. Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, Salih Günaydın, Muhammed Yetim) ve Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-kavâidi’l-Hanefiyye ve’ş-Şâfiiyye fî usûli’l-fıkh (Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandî, thk. İsmet Garibullah Şimşek), yurt dışı baskısı Beyrut’ta Darulrayaheen tarafından yapıldı.

 

Ayrıntılı bilgi:

 

Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tecrîdi’l-akāid - Hâşiyetü’t-Tecrîd için tıklayınız.

 

 

 

Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-kavâidi’l-Hanefiyye ve’ş-Şâfiiyye fî usûli’l-fıkh için tıklayınız.

 

 

 

 

Yazım Tarihi: 11.08.2021

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler